nieuws

EPRA gaat zich meer op generalist investors richten

Financieel

EPRA gaat zich meer op generalist investors richten

Dominique Moerenhout volgde in maart de Nederlander Philip Charls op als ceo van EPRA. Tot zijn topprioriteiten behoren onder meer de ontwikkeling van nieuwe indices, verbreding van de beleggersbasis en de lobby rond de herziening van Solvency II.

Hoewel hij in een gespreid bed stapt, heeft de 43–jarige Belg aan werk geen gebrek. Uitvoering van het strategisch plan vormt de belangrijkste opdracht, die de Brusselaar van het bestuur van de Europese brancheorganisatie voor  beursgenoteerd vastgoed meekreeg.

Het strategisch plan is veelomvattend. Hoe kleurt Moerenhout bij de uitvoering  de prioriteiten in? ‘Die liggen in de eerste plaats op het vlak van de indices en research’, verklaart hij gedreven. ‘Zoals bekend is EPRA verantwoordelijk voor het runnen van alle FTSE/EPRA/NAREIT-indices. Belangrijk is dat wij ook een aantal nieuwe indices ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van Environmental, Social en  Governance (ESG). Vroeger hadden beleggers daar weinig oog voor, tegenwoordig staan ze hoog op de agenda. Ook gaan we afgeleide indices maken voor Exchange Traded Funds (EFT’s) en indices op maat voor individuele beleggers.’

In het EPRA-blad schreef Moerenhout groot belang te hechten aan het verbreden van de beleggersbasis voor beursgenoteerd vastgoed. Hij wil zich vooral richten op  in Europa actieve, algemene beleggers en minder op gespecialiseerde vastgoedvermogensbeheerders en brokers die het verhaal van de zegeningen van beursgenoteerd vastgoed door en door kennen.

‘Dan heb ik het over ‘generalist investors’, zoals verzekeringsmaatschappijen en hun belangenorganisaties, pensioenfondsen, private banks en family offices in plaats van de grote, in vastgoedaandelen  gespecialiseerde  vennootschappen, licht hij toe. ‘Deze partijen bevinden zich in het algemeen toch al op het toppunt van hun allocatie naar genoteerd vastgoed. Terwijl bij de ‘generalist investors’ nog een wereld te winnen valt. Zij ontberen vanuit EPRA ook een educatief programma, zo is mij gebleken in de gesprekken die ik de afgelopen maanden heb gevoerd. Daar ligt voor mij momenteel echt de prioriteit. We gaan in dit verband ook bij alle grote associaties van verzekeraars en pensioenfondsen in Europa aankloppen.’

Meer over de visie van Dominique Moerenhout in het septembernummer van Vastgoedmarkt.

Reageer op dit artikel