nieuws

Hypotheekschulden niet verder opgelopen

Financieel

Hypotheekschulden niet verder opgelopen
Lux-et-Pax-Transwijk-Utrecht

De doorsnee hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens was 162.000 euro in 2015, evenveel als in de twee voorgaande jaren. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe inkomstengegevens.

De doorsnee hypotheekschuld is in ruim twintig jaar tijd fors gegroeid, van 44.000 euro in 1993 tot 162.000 euro in 2015. Tegelijkertijd stegen de huizenprijzen (tot 2008) en het percentage huishoudens met een eigen woning (eigenwoningbezit) ook fors. De doorsnee waarde van de eigen woning daalde in de periode 2008-2013 vervolgens met 19 procent, terwijl de doorsnee hypotheekschuld in die periode verder steeg. Vanaf 2013 zijn de hypotheekregels aangescherpt. De toename van het eigenwoningbezit en de groei van de doorsnee hypotheekschuld vlakte af. Met het economische herstel in 2014 kwam ook de dynamiek op de woningmarkt weer op gang: het aantal verkopen nam toe en de verkoopprijzen stegen.

Tussen 2011 en 2015 is zowel het eigenwoningbezit als de doorsnee hypotheekschuld onder huiseigenaren jonger dan 35 jaar gedaald. In de leeftijdsgroep van 35- tot 40-jarigen is de hypotheekschuld vrijwel gelijk gebleven, terwijl onder huiseigenaren van 40 jaar en ouder een stijging van de hypotheekschuld is te zien. Onder 65-plushuishoudens vond relatief de grootste stijging plaats.

Door de vergrijzing is het aantal 65-plushuishoudens tussen 2011-2015 verder toegenomen. Er stromen bij de 65-plushuishoudens steeds meer welvarende jongere generaties in met een eigen woning, maar ook met hogere hypotheekschulden. Door sterfte stromen juist de minder welvarende oudere generaties zonder eigen woning uit. De 65-plussers worden hierdoor als groep welvarender en beschikken in toenemende mate over een eigen woning. Bezat in 2011 nog 45 procent van de 65-plussers een eigen woning, in 2015 is al 50 procent. Doordat het eigenwoningbezit toenam, is ook de hypotheekschuld bij hen toegenomen. Uit eerder onderzoek van het CBS bleek dat de gemiddelde leeftijd van de huizenkoper is gestegen.

Reageer op dit artikel