nieuws

‘We zetten Rabo Real Estate Finance neer als topspeler’

Financieel

De nieuwe vastgoedfinancier Rabo Real Estate Finance – kortweg Rabo REF – is op 1 november 2016 onder leiding van directeur Roel van de Bilt van start gegaan. Maar FGH Bank is er ook nog steeds: leningen ter waarde van enkele miljarden worden binnen de oude bank afgewikkeld.

‘We zetten Rabo Real Estate Finance neer als topspeler’

Het heeft even geduurd, maar op 1 november 2016 is de nieuwe vastgoedfinancier Rabo Real Estate van start gegaan. Het nieuwe bedrijf omvat alle vastgoedfinancieringsactiviteiten van de lokale Rabobanken, plus een groot deel van de portefeuille vastgoedfinancieringen van FGH Bank. In januari 2015 maakte de Rabobank Groep het voornemen bekend FGH te integreren in de eigen organisatie.

‘We hebben de tijd genomen’, vertelt directeur Roel van de Bilt van Rabo Real Estate Finance. ‘Het samenvoegen van twee banken is een complex proces. Zeker wanneer de moedermaatschappij zelf ook nog eens midden in een veranderingstraject zit.’ Bij de aankondiging had FGH een portefeuille aan vastgoedfinancieringen ter waarde van zo’n 17,5 miljoen euro, in omvang vergelijkbaar met de portefeuille van de Rabobank.

Na de aankondiging bleef het lange tijd oorverdovend stil. De bank liet niets los over de plannen die achter gesloten deuren werden gesmeed. ‘We hebben bij alle communicatie ons voortdurend voor ogen gehouden hoe de ontvanger het zou opvatten. Dan zie je dat het geen zin heeft om met een half verhaal te komen. Bovendien mochten aankondigingen niet te ver in de toekomst liggen. Je kunt het niet maken om mensen te vertellen: ‘Over twee jaar doen we dit, over drie jaar staan we daar”, zegt Van de Bilt.

Maximale klantwaarde

‘Wij gaan Rabo REF neerzetten als topspeler in de Nederlandse vastgoedmarkt. Wij houden een substantiële portefeuille, die recht doet aan de positie van Rabo in Nederland. Het gaat ons er niet om de grootste te zijn, wij willen maximale klantwaarde realiseren. De behoeften van onze klanten staan voorop’, zegt Van de Bilt.

Bij de toekomstige dienstverlening is de werkwijze van de Rabobank Groep leidend, vertelt Van de Bilt. ‘Maar de vastgoeddiscipline komt daar nadrukkelijk in terug. Het eigen regionale karakter van de FGH Bank verdwijnt, maar keert terug in het netwerk van regionale banken. Afhankelijk van de complexiteit vullen wij de lokale kennis aan met specifieke vastgoedkennis uit het centrale expertisecentrum. Als de klant daarom vraagt, kunnen wij hem ook centraal bedienen.’

Andere financiers

Taken van het centrale expertisecentrum zijn bijvoorbeeld de sturing van de totale portfolio, taxatieproces en marktonderzoeken. Daarnaast houdt het centrum zich ook bezig met de coördinatie van samenwerkingen met andere financiers voor het gemeenschappelijk financieren van grote projecten en biedt het aanvullende ondersteuning van de eerstelijnsfuncties van het wholesaleteam, de grootbedrijfteams en de lokale banken.

Voorlopig blijft FGH Bank als zelfstandige entiteit bestaan, met een eigen bankvergunning. De bank wordt geleid door bankier Fred Weenig, die het roer overnam van directievoorzitter Peter Keur bij zijn vertrek in eind mei 2015. FGH houdt een portefeuille met financieringen met een waarde van enkele miljarden euro’s. Het gaat daarbij om leningen die niet passen binnen de nieuwe vastgoedstrategie van de Rabobank.

Portefeuille

De oude FGH Bank blijft leningen uit de huidige portefeuille beheren. Lopende contracten worden door de bank uitgediend, maar nieuwe klanten zullen er niet bijkomen. Zo’n 120 medewerkers blijven in dienst van FGH Bank.

Van een zogeheten bad bank, willen bestuurders Roel van de Bilt en Fred Weenig niet spreken. ‘Of leningen overgaan naar Rabo Real Estate Finance (Rabo REF) is ervan afhankelijk of de lening in de visie past en aansluit op de strategie van de nieuwe organisatie. Het gaat niet over goed of slecht, maar over passend of niet-passend’, zegt Van de Bilt. Wanneer en hoe het doek voor FGH Bank zal vallen, kunnen de bestuurders nu nog niet zeggen.

Korte termijn

Bestaande financieringen worden in de komende maanden in een aantal stappen overgezet naar de Rabobank Groep. Leidend daarbij zal onder meer zijn of de betrokken partij langdurig in de Nederlandse markt actief wil zijn. ‘Een hedgefonds met een kortetermijndoelstelling zullen wij bijvoorbeeld niet financieren’, zegt Van de Bilt.

Ook gaan financieringen van buitenlandse objecten, in het verleden totaal goed voor ongeveer een miljard euro, in principe niet over naar het nieuwe Rabo REF. ‘Dergelijke financieringen sluiten in de kern niet aan op het criterium van het economisch gebonden zijn aan Nederland. We willen staan voor duurzame nieuwbouw, duurzaamheid in brede zin, transformaties en de toekomstbestendigheid van de Nederlandse vastgoedsector.’ De strategie van Rabo REF richt zich nadrukkelijk op de gehele Nederlandse markt, ook in de regio’s buiten de Randstad.

Deadline

De plannen voor de integratie van FGH in de Rabobank Groep kregen vanaf 1 november 2016 hun beslag, nadat de Europese Centrale Bank en DNB een verklaring van geen bezwaar hadden afgegeven. ‘De integratie van de leningen in het nieuwe Rabo REF wordt voor 1 juli 2017 afgerond’, vertelt Weenig. Hij kreeg de opdracht de plannen hiervoor te maken, nadat Rabobank Groep in januari 2015 aankondigde FGH in de eigen organisatie te zullen integreren.

De klus zit er slechts ten dele op, vertelt Weenig. ‘Heel veel denk-, structureer- en planwerk is nu gedaan. Maar de plannen die wij hebben gemaakt moeten ook in de praktijk gaan werken. Klanten moeten gaan landen in de nieuwe organisatie. Klanten worden in delen overgedragen. Omdat we dit zorgvuldig willen doen en het om grote aantallen gaat, doen we het gefaseerd in de tijd.’

Complexiteit

Of de klus hem is meegevallen of tegengevallen, kan Weenig niet zeggen. ‘Door de complexiteit van de integratie wist ik niet wat ik kon verwachten. Dit is nog niet eerder gedaan. Veel betrokkenen hebben niet om de integratie gevraagd – dan heb je met gemengde gevoelens te maken. Het was vooral erg complex.’

Rabo Real Estate Finance zal het overgrote deel van de vastgoedtaxaties waarschijnlijk uitbesteden aan externe partijen. Hiermee zou de organisatie dezelfde keuze maken als eerder door ING Real Estate werd gedaan.

Taxatieafdeling

De omvangrijke interne taxatieafdeling van FGH Bank gaat niet over naar Rabo Real Estate Finance, vertelt Roel van de Bilt. De nieuwe organisatie zal daardoor voor het overgrote deel van de taxaties waarschijnlijk een beroep doen op externe taxateurs. De taxaties van vastgoed zullen wel worden aangestuurd door een zogeheten centrale taxatie-desk, waar een deel van de taxateurs van FGH Bank wordt geplaatst om vanuit die expertise te adviseren en zorg te dragen voor de coördinatie en de kwaliteitsbewaking, stelt Van de Bilt.

Wat deze keuze precies voor de taxateurs bij FGH betekent, is nog niet duidelijk. ‘We hebben onlangs aan de betrokken medewerkers meegedeeld dat we verschillende opties uitwerken en overwegen. We gaan daarbij uiteraard met de nodige zorgvuldigheid te werk. We hebben het over onze eigen mensen, die jarenlang goed werk hebben geleverd.’

Cushman & Wakefield maakte in september 2016 bekend dat twaalf taxateurs van ING Real Estate naar de vastgoedadviseur overstapten, nadat de bank ervoor had gekozen taxaties voortaan uit te besteden. Bij ING bleven toen twee taxateurs in dienst om toe te zien op de kwaliteit van de externe taxaties.

Vastgoedprijs

De vastgoedprijs die FGH Bank elke twee jaar toekent aan een opvallend project wordt in 2018 naar verwachting onder een nieuwe vlag uitgereikt. Op 7 november 2016 reikte FGH Bank voor de allerlaatste keer de FGH Vastgoedprijs uit aan de Markthal in Rotterdam, een ontwikkeling van de Haagse ontwikkelaar Provast. Welke naam de prijs krijgt, is nog niet bekend. ‘We hebben twee jaar de tijd om daarover na te denken’, aldus Roel van de Bilt.

Auteur: Johannes van Bentum

Dit artikel verscheen in Vastgoedmarkt van november 2016.

Reageer op dit artikel