nieuws

Steeds meer aanvragen STEP-subsidie

Financieel

Woningcorporaties hebben volgens branche-organisatie Aedes inmiddels al voor 28.485 sociale huurwoningen subsidie via de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) aangevraagd. Dat is een bedrag van ruim 85 miljoen euro.

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) richt zich op verhuurders van huurwoningen in de gereguleerde huursector. Ook particuliere verhuurders van sociale huurwoningen kunnen dus subsidie aanvragen om de energieprestatie van bestaande woningen te verbeteren. De stimuleringsregeling komt voort uit het Energieakkoord.  Gegadigden kunnen tot en met 31 december 2018 een aanvraag indienen. Voor extra ambities in lopende aanvragen geldt een extra deadline van 31 oktober 2016.

Voor de STEP is in totaal 395 miljoen euro subsidie beschikbaar om projecten te ondersteunen. De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de verbetering van de Energie-Index (EI). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van BZK.

Reageer op dit artikel