nieuws

Kantorenmarkt zakt weg

Financieel

Na een tempoversnelling in het tweede kwartaal deed de Nederlandse kantorenmarkt het in het derde kwartaal veel rustiger aan.

De door Vastgoedmarkt Research geregistreerde opname in de periode juli tot en met september 2016 daalde 30 procent op kwartaalbasis. In het derde kwartaal bedroeg de opname 127.900 m2. Daartegenover stond 183.900 m2 in de voorgaande driemaands periode. 

De daling van de opname roept vragen op over de robuustheid van het herstel. Na een rustig eerste kwartaal had de Nederlandse kantorenmarkt in het tweede kwartaal weer de opgaande lijn te pakken. Die opwaartse trend was zichtbaar geworden met een stijging in 2015 met 6 procent ten opzichte van 2014. Het derde kwartaal ligt met zijn opnameniveau 127.900 m2 dicht bij de rustige drie eerste maanden van 2016. Toen ging het om 119.100 m2.

De absolute daling van de kantooropname ten opzichte van het tweede kwartaal bedraagt 56.000 m2. Die afname kan grotendeels worden toegeschreven aan het economische zwaartepunt van Nederland. De opname zakte met 15.600 m2 in de regio Amsterdam, met 8.700 m2 in de regio Rotterdam, met 7.500 m2 in de regio Utrecht en met 15.900 m2 in de provincie Noord-Brabant. In de rest van de Nederlandse kantorenmarkt zijn de veranderingen kleiner. Negatieve uitschieters zijn daar de provincies Noord-Holland en Utrecht met dalingen van 6.100 m2 en 4.300 m2.

Zie ook Vastgoedmarkt van oktober 2016 of lees het artikel online

Reageer op dit artikel