nieuws

Goed derde kwartaal voor Property Fund Palmer

Financieel

Palmer Capital Emerging Europe Property Fund (Property Fund) heeft de resultaten in het derde kwartaal van 2015 verder zien verbeteren.

Goed derde kwartaal voor Property Fund Palmer

De bezettingsgraad van de portefeuille steeg sinds begin 2015 met bijna 5,9 procentpunt, van 75,0 naar 80,9 procent per eind september 2015. De netto huurinkomsten van het Property Fund stegen gedurende de eerste negen maanden van 2015 op vergelijkbare basis met 1,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat na belasting van het Property Fund kwam in het derde kwartaal uit op 223.000 euro tegenover 56.000 euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Door de hogere bezettingsgraad steeg het direct resultaat voor belastingen over de eerste negen maanden van 2015 tot 861.000 euro, tegenover 745.000 euro gedurende dezelfde periode in 2014.

Medio oktober kondigde Property Fund de aanschaf aan van elf grootschalige winkellocaties in Polen.

Reageer op dit artikel