nieuws

ECB neemt 124 banken onder de loep

Financieel

De Europese Centrale Bank (ECB) zal van 124 grote Europese banken, waaronder diverse Nederlandse, de financiële positie onderzoeken. Dat blijkt uit een voorlopige lijst die de ECB woensdag 23 oktober publiceerde. Tot de banken die worden onderzocht horen ook ING, de Rabobank, ABN Amro, SNS, de Nederlandse Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

ECB neemt 124 banken onder de loep

De ECB begint het onderzoek, dat bestaat uit drie delen, in november. Naar verwachting is de operatie in oktober volgend jaar afgerond, voordat de centrale bank het toezicht op de grote banken overneemt. Er wordt in eerste instantie gekeken naar de risico’s die banken lopen en naar de kwaliteit van de bezittingen die ze op hun balans hebben staan. De omvang en kwaliteit van de uitstaande vastgoedfinancieringen zullen daarbij ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. Vervolgens wordt met een stresstest bepaald in hoeverre banken een nieuwe crisis kunnen doorstaan.

Uit de onderzoeken moet blijken welke banken extra kapitaal nodig hebben om hun toekomst zeker te stellen. De namen van die banken worden in november 2014 bekendgemaakt. De centrale bank geeft tussentijds geen details over de uitkomsten van het onderzoek. De ECB riep Europese overheden op ervoor te zorgen dat het vóór november volgend jaar duidelijk is hoe banken worden bijgestaan als ze niet in staat zijn om het benodigde kapitaal op de markt op te halen.

De ECB hanteert in eerste instantie een minimale kapitaaleis van 8 procent. Dat betekent dat banken een buffer moeten aanhouden die overeenkomt met minstens 8 procent van hun naar risico gewogen bezittingen. Bij de stresstest zullen aanvullende eisen worden gesteld, die later bekend worden gemaakt.

De buffers van de betreffende Nederlandse banken voldoen momenteel aan de eis van de ECB. ING meldde over het tweede kwartaal een zogeheten core tier 1-ratio van 11,8 procent. Bij de Rabobank kwam de vergelijkbare verhouding tussen eigen en vreemd vermogen op 12,9 procent. De genationaliseerde banken SNS en ABN Amro kwamen uit op respectievelijk 12,2 en 13,3 procent. BNG en de Waterschapsbank hebben aanzienlijk grotere buffers.

ECB-president Mario Draghi noemde het onderzoek, dat 85 procent van de Europese financiële sector beslaat, een belangrijke stap ‘voor Europa en de toekomst van de economie van de eurozone’. Hij verwacht dat het onderzoek het vertrouwen in de banken zal vergroten.

Reageer op dit artikel