nieuws

winstsprong voor dim vastgoed

Financieel

Dim Vastgoed heeft het afgelopen jaar een nettowinst geboekt van 41 miljoen dollar.

Dat is fors meer dan in 2004, toen de winst uitkwam op 12 miljoen dollar. De winstsprong is bijna volledig toe te schrijven aan een hogere waardering van het Amerikaanse vastgoed dat Dim bezit. Het rendement kwam uit op in totaal 38,5 procent (in 2004 12,8 procent). In vergelijking met 2004 is de nettowinst met 240 procent gestegen, vooral door een hoger herwaarderingsresultaat van 573 procent. Het operationeel beleggingsresultaat is ook flink gestegen met 17,9 procent. Het vastgoed kwam voor 32,5 miljoen dollar meer in de boeken te staan. Dit alles blijkt uit de jaarcijfers van de belegger in ontwikkelde wijkwinkelcentra en zogenoemde ‘power centers’ met een hoge bezettingsgraad, vooral in het zuidoosten van de VS. In het voorgaande boekjaar steeg het vastgoed van Dim nog geen 5 miljoen dollar in waarde.Het operationeel beleggingsresultaat is uitgekomen op 8,5 miljoen dollar. De vastgoedbelegger verwacht dat de winst uit de verhuur van vastgoed in het lopende boekjaar wat lager uitvalt. De respectievelijk in juni 2004 en in december 2004 aangekochte winkelcentra droegen gedurende heel 2005 bij aan de netto huuropbrengsten. Voorts heeft de snelle herbelegging van de verkoopopbrengst van zowel Galt Ocean Marketplace als Pinewood Square ertoe geleid dat het verlies aan huuropbrengsten gedurende 2005 meer dan gecompenseerd is door de inkomsten uit de vervangende winkelcentra. Exclusief het effect van aan- en verkopen zijn de netto huuropbrengsten met 2,6 procent gestegen. Het jaar 2006 zal een direct resultaat per aandeel opleveren van 1,15 tot 1,29 dollar, voorspelt de directie. In het voorbije boekjaar bedroeg het operationele resultaat 1,13 dollar per aandeel. Het dividend wordt vastgesteld op 1,20 dollar.Dim Vastgoed is het doelwit van twee concurrerende vastgoedbeleggers. Zowel het Amerikaans onroerendgoedbedrijf Equity One als vastgoedbelegger Homburg heeft Dim in het vizier. Volgens de laatste gegevens bezit Equity One inmiddels 45 procent van de aandelen in handen, terwijl Homburg een belang van 24 procent heeft verworven.De beleggers in Dim komen aanstaande vrijdag bijeen. Zij zullen onder andere spreken over het omstreden contract dat Dim Vastgoed met zijn management heeft gesloten. Volgens de twee bieders is de afkoopsom voor de bestuurders te hoog.

Reageer op dit artikel