nieuws

waardevermeerdering vastgoed schiphol

Financieel

Het nettoresultaat van de Schiphol Group, inclusief waardeveranderingen vastgoed, is in 2005 met 19,9 procent gestegen tot 193 miljoen euro.

Alle Business Areas hebben aan dit resultaat bijgedragen. In 2004 bedroeg het netto resultaat nog 161 miljoen.De Business Area Real Estate, verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en exploiteren van en het beleggen in vastgoed op en rond Amsterdam Airport Schiphol en luchthavens in het binnen- en buitenland, was over 2005 goed voor 12 procent van de netto omzet en 25 procent van het exploitatieresultaat van Schiphol Group.Het exploitatieresultaat van de Business Area Real Estate is in 2005 met 13 miljoen euro gestegen. Dit is een gevolg van betere resultaten van de verhuur van ruimten in de terminal van Amsterdam Airport Schiphol, een kwalitatief goede bezettingsgraad, indexering van de huurprijzen en meeropbrengsten uit servicekosten. De toename werd gerealiseerd ondanks de verkoop eind 2004 en 2005 van diverse vastgoedbeleggingen aan het ACRE Fund. Omdat Schiphol Group hierin voor 50 procent deelneemt, halveerden de hiermee samenhangende verhuuropbrengsten. De waardevermeerdering van het vastgoed bedroeg in 2005 11 miljoen euro. In 2004 bedroeg deze toename 5 miljoen euro.Met de verkoop van vastgoed aan het ACRE Fund, werd een resultaat geboekt van 10 miljoen euro (17 miljoen euro in 2004). Aan het ACRE Fund zijn de resterende 50 procent van het hoofdkantoor van Schiphol Group (Schipholgebouw) en enkele andere objecten verkocht.De gemiddelde bezettingsgraad van het vastgoed op Amsterdam Airport Schiphol daalde van 88,4 procent in 2004 naar 86,1 procent in 2005. Dit is voor meer dan de helft het gevolg van de verkoop van relatief beter te verhuren vastgoedobjecten aan het ACRE Fund. Daarnaast hebben enkele gedateerde gebouwen uit de portefeuille, waarvoor een nieuwe bestemming wordt gezocht, een drukkend effect op de bezettingsgraad. Er werd in 2005 voor 50 miljoen euro door de Business Area Real Estate geïnvesteerd, waarvan 36 miljoen euro in grondaankopen. De concessie-inkomsten uit See Buy Fly-winkels stegen in 2005 fractioneel, naar 3,72 euro per vertrekkende passagier (2004: 3,71 euro). De parkeerinkomsten namen met 9,5 procent toe, van 69 miljoen euro tot 76 miljoen euro.

Reageer op dit artikel