nieuws

vesteda scoort rendement van 13,6 procent

Financieel

Het vastgoedbeleggingsfonds Vesteda realiseerde in 2005 een rendement op eigen vermogen van 13,6 procent.

Het resultaat van Vesteda, waarin verschillende Nederlandse pensioenfondsen een belang hebben, bedroeg over het afgelopen jaar in totaal 394 miljoen euro. Het eigen vermogen kwam eind 2005 uit op bijna 3 miljard euro. De portefeuille van het fonds, dat een exclusieve focus op wonen heeft, bestond toen uit ruim 29.000 woningen en vertegenwoordigde een waarde van ruim 4,2 miljard euro. Het gerealiseerd resultaat (het resultaat uit nettohuurinkomsten en verkopen) bedroeg 188 miljoen euro, ofwel 6,5 procent van het eigen vermogen. Het ongerealiseerd resultaat (het resultaat voortkomend uit waardegroei van het vastgoed) was 206 miljoen euro, ofwel 7,1 procent van het eigen vermogen. De bezettingsgraad van de portefeuille was 97,8 procent. In de resultaten over de afgelopen jaren speelt de bijdrage van de waardestijging een steeds belangrijkere rol voor de resultaten uit huurinkomsten. Daardoor verschuift het resultaat in toenemende mate van gerealiseerd naar ongerealiseerd. De waardestijging van de portefeuille wordt sterk beïnvloed door de hoge prijzen die met de recente tenderverkopen worden gerealiseerd. Vesteda laat weten, dat de vraag naar woningen in het hogere huursegment, de komende jaren verder zal toenemen. De financiële vooruitzichten worden echter negatief beïnvloed door het nieuwe huurbeleid, waarin minister Dekker van VROM een betaalbaarheidsheffing wil introduceren voor commerciële verhuurders. Vesteda is het daarmee volstrekt oneens en verzet zich tegen deze vorm van belasting, die kan oplopen tot 3,5 procent van de huren van de betreffende woningen.

Reageer op dit artikel