nieuws

VastNed Retail boekt winststijging van 5,3 procent

Financieel

Het direct beleggingsresultaat van VastNed Retail is in 2003 met 5,3 procent gestegen naar 67,7 miljoen euro.

Deze stijging is te danken aan toegenomen bruto huuropbrengsten die 128,9 miljoen euro bedroegen. De gestegen bruto huuropbrengsten zijn onder andere het gevolg van uitbreidingen in de vastgoedportefeuille die plaatsvonden in Spanje, België en Portugal in 2002 en 2003. Het indirect beleggingsresultaat bedroeg 27 miljoen euro negatief. Dat was eind 2002 nog 17,8 miljoen euro negatief. Een belangrijk deel daarvan werd gevormd door de ongerealiseerde herwaardering op grond van taxaties. Dit kwam uit op 17,9 miljoen euro negatief, tegen 8,3 miljoen euro negatief eind 2002. Dit kwam vooral door de eerder aangekondigde afwaardering van de Duitse portefeuille. Per aandeel steeg het direct beleggingsresultaat met 2,2 procent tot 4,24 euro. Het indirect beleggingsresultaat per aandeel kwam uit op 1,69 euro negatief. Het totaal beleggingsresultaat per aandeel (inclusief overige mutaties) kwam daarmee uit op 2,25 euro. In vergelijking met 2002 betekent dat een aanzienlijke daling. Het totaal beleggingsaandeel bedroeg toen nog 2,82 euro. De vastgoedportefeuille van VastNed Retail steeg in 2003 naar 1,612 miljard euro (was eind 2002 1,589 miljard euro). De bezettingsgraad in de portefeuille bedroeg over 2003 96,0 procent (was eind 2002 97,6 procent). VastNed Retail heeft ook een aantal wijzigingen in zijn corporate governance structuur aangebracht. Hiermee is het bedrijf met ingang van 2004 nagenoeg geheel ‘compliant’ geworden aan de Code Tabaksblat. Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 6 april 2004 zal een integrale statutenwijziging worden voorgesteld om de statuten van VastNed Retail in overeenstemming te brengen met de Code Tabaksblat. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders op 6 april zal ook een dividend van 4,24 euro per aandeel worden voorgesteld, op te nemen in contanten, of 2,45 in contanten en deels in stockdividend ten laste van de agioreserve. Voor 2004 wordt, gecorrigeerd voor de eerder aangekondigde wijziging in verantwoording van de kosten van vermogensbeheer, een fractionele stijging van het direct beleggingsresultaat per aandeel verwacht.

Reageer op dit artikel