nieuws

VastNed Offices/Industrial ziet resultaat dalen

Financieel

VastNed Offices/Industrial heeft in het eerste kwartaal 2004 een daling van het direct beleggingsresultaat geboekt van 15,2 procent vergeleken met het eerste kwartaal 2003.

Het totale beleggingsresultaat liet een stijging zien van 29 procent, dankzij gepleegde desinvesteringen boven taxatiewaarde. Het directe beleggingsresultaat per aandeel is 17,4 procent gedaald tot 0,57 euro. Het totale beleggingsresultaat per aandeel steeg met 25,5 procent tot 0,59 euro. Het eigen vermogen per aandeel bedroeg op 31 maart 2004 27,53 euro. VastNed Offices/Industrial is, met een belegd vermogen van 1.229 miljoen euro op 31 maart 2004, gespecialiseerd in kantoren, logistieke centra en bedrijfsruimten in Nederland en België. De bruto huuropbrengsten namen af van 28,4 miljoen euro in het eerste kwartaal 2003 tot 24,5 miljoen euro in het eerste kwartaal 2004, voornamelijk als gevolg van de in 2003 gerealiseerde verkopen en de afgenomen bezettingsgraad. Voorts zijn de exploitatiekosten gestegen tot 15,4 procent van de bruto huuropbrengsten (11,9 procent). Stijging van deze kosten is grotendeels toe te rekenen aan de kosten van de toegenomen verhuurinspanningen en een hogere dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren. De algemene kosten daalden naar 1,3 miljoen euro (1,7 miljoen euro ). Verder zijn de interestlasten, als gevolg van de in 2003 gerealiseerde verkopen, met 1,5 miljoen euro afgenomen. In het eerste kwartaal is een aantal verkopen gerealiseerd. In België werd in Putte een logistiek centrum verkocht en in Rumst een kantoorgebouw, rond de laatste taxatiewaarde. Verder heeft VastNed Offices/Industrial haar belang door verkoop van 285.000 aandelen in Intervest Offices verlaagd tot 56,6 procent. In totaal is hiermee een waardemutatie van 1,2 miljoen euro positief gerealiseerd (belang VastNed Offices/Industrial). Daarnaast zijn twee van de drie logistieke centra in Noord-Frankrijk verkocht tegen 27,0 miljoen euro (na verkoopkosten). Verkoop vond 1,2 miljoen euro boven de laatste taxatiewaarde plaats. VastNed Offices/Industrial is voornemens het resterende object in Meaux eveneens te desinvesteren.

Reageer op dit artikel