nieuws

Vastgoedportefeuille ING Real Estate stijgt met 11 procent

Financieel

De portefeuille van ING Real Estate, inclusief vastgoedbeleggingen, steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met ruim 11 procent tot 47 miljard euro.

De groei kwam voornamelijk tot stand door de vermogensbeheeractiviteiten op het terrein van vastgoed. Een en ander blijkt uit het halfjaarbericht van de ING Groep. Het beheerd vermogen van ING Real Estate Investment Management steeg met 3,1 miljard euro, ten dele dankzij de aankoop van Rodamco Asia. Daarnaast noteerde het ING Clarion Global Real Estate Income Fund een stijging van de activa tot meer dan 2 miljard euro. ING Real Estate Finance continueerde de internationale expansie van haar activiteiten, met name in de VS en Spanje. In het eerste halfjaar sloot dit onderdeel een belangrijke herfinanciering af van de vastgoedportefeuille van Vendex KBB in nauwe samenwerking met ING Bank. ING Real Estate Development boekte een hoge omzet in ontwikkelingsprojecten. In het eerste halfjaar werd voor 495 miljoen euro aan projecten verkocht aan institutionele beleggers, vergeleken met 950 miljoen voor heel 2003. De verkopen hadden onder andere betrekking op de Spaanse winkelcentra Vitoria, San Vicente, Logroño, Berceo en Castellón. Daarnaast werd een contract getekend met de gemeente Maastricht voor de herinrichting van het industriegebied Belvédère tot een gebied met 4000 woningen.     

Reageer op dit artikel