nieuws

Vastgoedfonds Sarakreek praat over toekomst

Financieel

In de eerste helft van 2004 heeft de directie van vastgoedfonds Sarakreek Holding met diverse partijen overleg gevoerd over de toekomstmogelijkheden.

De verwachting is dat in de tweede helft van 2004 duidelijkheid komt. De eerste helft van het boekjaar 2004 heeft Sarakreek afgesloten met een verlies van 277.000 dollar. De algemene kosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor bestuur, fiscaal- en juridisch advies, administratiekosten en kosten verbonden aan de beursnotering.De financiële lasten bestaan uit een vergoeding van rente op de door Equity Estate verstrekte converteerbare achtergestelde lening. Er waren geen opbrengsten uit vastgoedbeleggingen. Het eigen vermogen, rekening houdend met de converteerbare achtergestelde lening van Equity Estate, bedraagt per 30 juni 2004 49.559 dollar (ultimo 2003: 286.550 dollar). Ultimo juni 2004 had Sarakreek een bedrag geleend van in totaal 694.295 dollar Tevens heeft het vastgoedfonds nog een schuld van 1.931.988 dollar aan Equity Estate door niet betaalde managementvergoedingen en de overeengekomen capital gain fee.    

Reageer op dit artikel