nieuws

vastgoedfonds corio presteert als verwacht

Financieel

Corio heeft zijn winst in het eerste kwartaal met bijna 4 procent weten te verhogen.

Het vastgoedfonds werd geholpen door een goede bezetting. Het directe resultaat, de winst uit huuropbrengsten, steeg van 49 miljoen euro in de eerste drie maanden van vorig jaar naar 50,9 miljoen euro in het eerste kwartaal van dit jaar. Analisten hadden gemiddeld op 51 miljoen gerekend.De bezettingsgraad van de panden in Corio’s portefeuille verbeterde van 95,7 naar 96,5, vooral dankzij kantoorverhuur. De ‘like-for-like’ nettohuurgroei (van projecten die zowel in het eerste kwartaal 2005 als het eerste kwartaal 2006 in exploitatie waren) bedroeg 3,5 procent voor de gehele portefeuille en 4,6 procent voor de retailportefeuille.Het indirecte resultaat (na aftrek van een toevoeging aan de voorziening voor uitgestelde belastingverplichtingen) bedroeg 16,4 miljoen euro (eerste kwartaal 2005: 3,2 miljoen euro) of 0,25 euro per aandeel (0,05 euro per aandeel) door herwaardering van de portefeuille in het eerste kwartaal van 2006 van 19,2 miljoen euro, inclusief boekwinst op verkopen van 0,2 miljoen euro (9,1 miljoen euro).De nettowinst (het directe en indirecte resultaat) is met 28,9 procent gestegen tot 67,3 miljoen euro (52,2 miljoen euro) of 1,02 euro per aandeel (0,79 per aandeel).Het vastgoedfonds uit Utrecht heeft voor 1,4 miljard euro aan toekomstige projecten uitstaan. Corio handhaaft de prognose dat het directe resultaat dit jaar licht daalt, mede door hogere rentekosten.

Reageer op dit artikel