nieuws

Vastgoed Mixfonds nog in gesprek over verkoop

Financieel

De beheerder van het beursgenoteerde Vastgoed Mixfonds meldt dat de besprekingen met geïnteresseerde partijen over de mogelijke verkoop van de vastgoedportefeuille nog geen concrete resultaten hebben opgeleverd.

In het persbericht van 9 juli 2004 maakte het Vastgoed Mixfonds bekend dat het besprekingen voert met partijen over een eventueel openbaar bod of verkoop van de gehele vastgoedportefeuille. Toen werd aangegeven dat men uiterlijk in de tweede helft van augustus 2004 met nadere mededelingen over de mogelijke verkoop zou komen. ‘De huidige stand van zaken geeft echter geen aanleiding tot het verstrekken van nadere details’, aldus de beheerder, die verwacht over uiterlijk vier weken nadere mededelingen te kunnen doen.     

Reageer op dit artikel