nieuws

ROZ/IPD: Kwartaalrendementen onroerend goed stabiel

Financieel

Het rendement op vastgoedbeleggingen is in het eerste kwartaal gestegen van 7,5 procent op jaarbasis naar 7,8 procent.

Terwijl aan- en verkoopactiviteiten een gelijke invloed op het rendement hadden als vorig kwartaal, verslechterde de invloed van ontwikkelingsactiviteiten. Dit is bekend gemaakt door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) die in samenwerking met de Investment Property Databank (IPD) de rendementen berekent. Gecorrigeerd voor ontwikkelingsactiviteiten en aan- en verkopen steeg het rendement op de exploitatieportefeuille van 7,1 procent naar 7,7 procent op jaarbasis. Het directe rendement nam op jaarbasis licht toe van 6,0 procent naar 6,2 procent. De waardeontwikkeling verbeterde van 1,1 procent naar 1,5 procent.Per sector vertonen de directe rendementen een gevarieerd beeld, van 4,5 procent voor woningen tot 8,4 procent voor bedrijfsruimten. Winkels en kantoren zitten hier met 7,5 procent en 7,6 procent tussen in. Wat betreft de onderlinge verhoudingen tussen de sectoren komen de directe rendementen daarmee overeen met vorig kwartaal. Het cashflow-rendement blijft de stabiele peiler onder het totaalrendement.De waardeontwikkeling verbeterde over de gehele linie, behalve bij de bedrijfsruimten. Bij kantoren en bedrijfsruimten werden negatieve waardeveranderingen van – 2,1 procent respectievelijk –1,8 procent waargenomen. De waarden van winkels stegen met 2,0 procent. Woningen namen met 3,6 procent toe in waarde. Dit vertoont overeenstemming met de prijsontwikkeling van woningen zoals gerapporteerd door het Kadaster.De markthuurgroei liep gemiddeld iets terug van 1,4 procent naar 1,2 procent. Deze afname kwam voornamelijk voor rekening van winkels (van 1,3 procent naar 0,8 procent) en bedrijfsruimten (van -1,0 procent naar -2,7 procent). De huurgroei bleef negatief bij kantoren (-0,7 procent ten opzichte van -0,9 procent).     

Reageer op dit artikel