nieuws

Resultaat VastNed Offices/ Industrial omlaag

Financieel

VastNed Offices/Industrial heeft in 2003 een direct beleggingsresultaat geboekt van 52,5 miljoen euro.

Dat is een daling van 7,5 procent in vergelijking met 2002. De daling is te wijten aan afgenomen brutohuuropbrengsten, die 108 miljoen euro (vorig jaar 117,8 miljoen euro) bedroegen. De afgenomen brutohuuropbrengsten zijn toe te rekenen aan de door verkoop afgenomen omvang van de vastgoedportefeuille en een daling in bezettingsgraad. Het indirecte beleggingsresultaat bedroeg 35,3 miljoen euro negatief (2002: 42,0 miljoen euro negatief). Dit bestaat uit een positief resultaat op verkopen van 2,0 miljoen euro, ongerealiseerde herwaardering op grond van taxaties van 32,9 miljoen euro negatief, de kosten van vermogensbeheer van 3,9 miljoen euro negatief en de mutaties in de post latente belastingvoorzieningen van 0,5 miljoen euro negatief.Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 april 2004 zal een dividend van 2,80 euro per aandeel worden voorgesteld, op te nemen; geheel in contanten of 2,25 in contanten en deels in stockdividend ten laste van de agioreserve.De vastgoedportefeuille is in 2003 afgenomen tot 1.263 miljoen euro (1.323 miljoen euro). De afname is onder andere veroorzaakt door een uitgebreid verkoopprogramma. In dit kader is voor 45,9 miljoen euro in Nederland en voor 26,7 miljoen euro in België aan vastgoed verkocht. De verkopen bestonden in Nederland voornamelijk uit de objecten Doctor Spanjaardweg te Zwolle, Brequetlaan te Haarlemmermeer en Ekkersrijt te Son en Breugel.

Reageer op dit artikel