nieuws

rendement vastgoed hoogovens 9 procent

Financieel

Het rendement op de gehele vastgoedportefeuille van de Stichting Pensioenfonds Hoogovens in 2005 is uitgekomen op in totaal 9 procent.

Dat is even hoog als de benchmark. De omvang van de vastgoedportefeuille is licht gestegen, van 411 miljoen euro naar 420 miljoen euro. Het jaar 2005 verliep voor de verschillende Nederlandse vastgoedsectoren uiteenlopend, meldt de directie in het jaarverslag. De kantorenmarkt worstelde het hele jaar met hoge leegstandpercentages, waardoor sprake was van prijsdruk. De andere sectoren kennen geen ‘varkenscyclus’, waarbij periodiek grote aanbodoverschotten ontstaan.Het lage huurrendement op woningen ging gepaard met stijgende prijzen voor institutioneel vastgoed. De taxatiewaarden werden ondersteund door de dalende rente. Ook de winkelsector en de bedrijfsruimtemarkt kenden een gunstige prijsontwikkeling en weinig leegstand.

Reageer op dit artikel