nieuws

Rendement AZL Vastgoed Kantoren daalt scherp

Financieel

AZL Vastgoed Kantoren rapporteert over 2003 een totaal rendement van 2,4 procent oftewel 4,8 miljoen euro.

In 2002 was dit nog 6,42 procent (13,3 miljoen euro). Het direct rendement daalde van 7,5 procent naar 7 procent. Het indirecte resultaat verslechterde van –1,1 procent in 2002 naar –4,6 procent negatief vorig jaar. De waarde van de vastgoedportefeuille daalde van 406,8 miljoen euro naar 395 miljoen euro. Hoewel het totale rendement lager is uitgevallen, is het directe rendement van 7 procent volgens de directie juist hoger dan de prognose. ‘Dit komt onder meer door extra huuropbrengsten en andere meevallers.’ Het negatieve indirecte resultaat van –4,6 procent (9 miljoen euro) was voor de helft het gevolg van de afschrijving van geactiveerde verwervingskosten. De leegstand liep gedurende het verslagjaar op van 8,6 procent (20.521 m2) naar 11,4 procent (26.780 m2). De huurovereenkomsten voor 27.565 m2 liepen af en er werd zo’n 14.000 m2 verhuurd. De verhuur is gestimuleerd met investeringen in de kantoorgebouwen en huurvrije periodes.De portefeuille van AZL Vastgoed Kantoren bestaat uit 77 kantoorgebouwen, overwegend klein tot middelgroot (1500 m2 – 6000 m2) en voor een belangrijk deel geconcentreerd in de Randstad. Eind 2003 was de totale verhuurbare oppervlakte 244.000 m2, waarvan 234.000 m2 kantoorruimte.In 2003 werden vijf gebouwen verkocht en een nieuwbouwproject aangekocht. De volgende gebouwen zijn verkocht: een kantoor met bedrijfshal in Breda, drie kleine binnenstedelijke kantoorgebouwen in Groningen, Breda en Schiedam en een kantoorgebouw in Hoofddorp. De totale oppervlakte bedroeg 8631 m2 kantoorruimte en 1609 m2 bedrijfsruimte. De totale opbrengst bedroeg zo’n 17,3 miljoen euro, waarbij een boekverlies werd gerealiseerd van ruim 0,5 miljoen euro. In Amsterdam werd een nieuwbouwproject aangekocht van 4522 m2. Het gebouw is verhuurd aan twee solide huurders, voor tien en vijf jaar.     

Reageer op dit artikel