nieuws

Regus ziet verdere groei Nederlandse economie

Financieel

Regus, wereldmarktleider op het gebied van verhuur van volledig ingerichte kantoorpanden, voorziet op basis van trendanalyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de komende maanden verdere groei van de Nederlandse economie.

Indicatief daarbij is de snelle opleving van headhunters, die op ruime schaal kant en klare kantoorruimte boeken om snel in te spelen op de oplevende arbeidsmarkt. Een andere groeisector is de juridische dienstverlening, die duidelijk in de lift zit door het toegenomen belang van corporate governance, aldus Regus. Opvallend is ook de bereidheid van ondernemers om fors te betalen voor hoogwaardige locaties (huur of koop). Zo is de Zuidas in Amsterdam – tenminste voor zover daar wordt gebouwd – nagenoeg vol, en is de leegstand vooral te vinden op B- en C-locaties. De groeiverwachting van Regus past in het beeld van het CBS waarin de economie groeit, met name door toegenomen invoer en uitvoer, productiegroei van handel en transport en een sterke stijging van de arbeidsproductiviteit. Deze ontwikkelingen compenseren onder meer de afgenomen investeringen in bouwactiviteiten. Het huidige overschot aan kantoorruimte zal de bouwactiviteiten naar verwachting nog lange tijd temperen. ‘Toch bieden deze beschikbare meters vaak geen alternatief voor veel ondernemingen die op zoek zijn naar flexibele kantoorruimte, omdat daarmee veel verplichtingen en inrichtingstijd zijn gemoeid’, meent Regus Regus komt tot zijn vooruitzicht op basis van zijn Regus Indicator™. De vastgoedonderneming – die verschillende vestigingen in ons land heeft – bedient met 700 locaties in 55 landen in 220 steden dagelijks 60.000 klanten, waarvan een groot gedeelte blue chip bedrijven. Door de aard van de dienstverlening heeft Regus een scherpe kijk op economische ontwikkelingen, nationaal én internationaal. De belangrijkste indicator voor Regus is het aantal geboekte ‘workstations’ (werkplekken). Regus geeft toe dat geen enkele economische indicator een perfect voorspellende waarde heeft, maar de correlatie van geboekte workstations bij Regus met de ontwikkeling van de economie is zodanig dat hiermee een waardevol inzicht in de komende economische periode ontstaat. Ook heeft Regus een scherp zicht op de ontwikkeling van verschillende sectoren in de economie, zoals ICT, telecom en andere zakelijke dienstverlening.     

Reageer op dit artikel