nieuws

Pensioen- en Verzekeringskamer gaat vastgoed strenger toetsen

Financieel

Alleen waarderen op realistische marktwaarden.

En veel explicieter vaststellen wat er gebeurt met de waarde van het vastgoed in bijvoorbeeld dalende markten of bij stijgende rentestanden. Dat zijn volgens senior onderzoeker Jos Kleverlaan van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) de belangrijkste consequenties voor vastgoed als beleggingscategorie van het toekomstige Financieel Toetsingskader (FTK). Kleverlaan zette de hoofdlijnen van het aangescherpte concept toetsingskader voor levensverzekeraars en pensioenfondsen gisteren uiteen aan de circa 130 deelnemers aan de ROZ-researchbijeenkomst over onroerend goed als beleggingscategorie te Den Haag. De middag was georganiseerd door de Stichting ROZ Vastgoed en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN). Het FTK is het antwoord van de toezichthouder op de beurscrisis van 2002. De PVK heeft sindsdien gewerkt aan het Consultatiedocument FTK, dat vanaf volgende week integraal wordt gepubliceerd op de website van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) en waarop de pensioen- en levensverzekeraars kunnen reageren. Bedoeling is volgens Kleverlaan dat het definitieve FTK op 1 januari 2006 van kracht wordt. ‘Het betekent dat de pensioenfondsen en levensverzekeraars een jaar daarop, vanaf 1 januari 2007, daadwerkelijk conform het FTK moeten rapporteren.’ De deelnemers aan de researchbijeenkomst toonden zich in het algemeen weinig gelukkig met de op stapel staande aanscherpingen en de onderliggende aannames over het risicoprofiel van vastgoed. ‘De PVK schiet door met dit toetsingskader. Men wil een auto met dertig airbags’, luidde een van de negatieve reacties uit de zaal. En een ander vond dat ‘wij ons in het vastgoed dubbel laten pakken’. Kleverlaan had wijselijk voor de paneldiscussie het pand verlaten.     

Reageer op dit artikel