nieuws

oranje-nassau groep behaalt uitstekend resultaat

Financieel

De nettowinst van de investeringsmaatschappij Oranje-Nassau Groep (energie, private equity en vastgoed) is in 2005 uitgekomen op 185 miljoen euro.

Over 2004 bedroeg de nettowinst 159 miljoen euro, exclusief het buitengewone resultaat van 911 miljoen euro, behaald met de verkoop van twee grotere investeringen. De operationele winststijging van 16 procent is vooral toe te schrijven aan de hogere nettowinstbijdrage van de sector energie. Deze bedroeg 82 miljoen euro tegenover 56 miljoen euro in 2004. De sectoren private equity en vastgoed presteerden volgens verwachting met een gezamenlijke nettowinstbijdrage van 103 miljoen euro, gelijk aan het in 2004 behaalde resultaat. De sector vastgoed toonde een daling van de netto huuropbrengsten van 10 miljoen euro in 2004 naar 9 miljoen euro in 2005. Deze daling werd veroorzaakt door een aantal herinvesteringen in 2005 en 2004. Begin 2006 werd een nieuw pand in Gouda verworven. De strategie van de sector is gericht op de uitbreiding van de portefeuille in de grote steden langs de A12 en in Amsterdam, Rotterdam en de regio rond Antwerpen. Oranje-Nassau Groep is onderdeel van de Franse investeringsgroep Wendsel Investissement en heeft een marktwaarde van meer dan 5 miljard euro.

Reageer op dit artikel