nieuws

NSI houdt resultaat op niveau

Financieel

Het beursgenoteerde vastgoedfonds Nieuwe Steen Investments (NSI) heeft in het eerste kwartaal van 2004 hetzelfde directe resultaat per aandeel behaald als in dezelfde periode vorig jaar.

Het directe resultaat kwam uit op 0,34 euro. Het indirecte resultaat kwam uit op 0,005 euro in vergelijking met 0,06 euro in de eerste drie maanden van 2003.De huuropbrengsten stegen met 1,1 miljoen euro naar 21,8 miljoen euro. Na aftrek van kosten en belastingen kwam het totale directe beleggingsresultaat uit op 11,3 miljoen euro in vergelijking met 11,0 miljoen euro een jaar eerder. De exploitatiekosten stegen van 9,8 naar 9,9 procent van de huuropbrengsten. Het indirecte resultaat bedroeg 1,5 miljoen euro in vergelijking met 1,8 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig boekjaar. Dit betrof de gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van een winkelstrip in Breda en 38 woningen die voor 5,5 miljoen euro werden verkocht.De leegstand in de portefeuille liep licht op van 2,9 ultimo 2003 naar 3,0 procent aan het einde van het eerste kwartaal. NSI verwacht gedurende het boekjaar uit te komen op 3,5 tot 4 procent leegstand. Daarnaast wordt momenteel 5,4 procent van de huurinkomsten verkregen uit langdurige huurgaranties.De omvang van de portefeuille daalde door desinvesteringen licht met bijna 4 miljoen euro naar ruim 994 miljoen euro. NSI verwacht in het tweede kwartaal, als het voor 27 miljoen euro aan nieuwe kantoren in exploitatie neemt, de grens van een miljard euro te passeren. Eind maart bedroeg de schuldgraad van het fonds 54 procent. De intrinsieke waarde steeg in vergelijking met twaalf maanden eerder met 18 eurocent naar 13,33 euro.

Reageer op dit artikel