nieuws

Meer winst voor Dim Vastgoed

Financieel

Dim Vastgoed schrijft over de eerste negen maanden van zijn boekjaar een nettowinst van 9,1 miljoen dollar in de boeken bij.

De vastgoedonderneming boekte in de vergelijkbare periode een jaar eerder een nettowinst van 7,8 miljoen dollar.Het operationeel beleggingsresultaat na belastingen steeg met 2 procent tot bijna 5,2 miljoen dollar, het herwaarderingsresultaat na belastingen nam met 43,3 procent toe tot ruim 3,9 miljoen dollar. De nettowinst per aandeel groeide met 7,1 procent tot 1,44 dollar.De netto huuropbrengsten stegen met 4 procent tot ruim 15,7 miljoen dollar. De niet aan de huurders doorberekende onderhoudskosten vielen 302.000 dollar uit dan in de vergelijkbare periode in 2003.Na de verkoop van Silver Lakes in het eerste kwartaal van 2004 en de daarop volgende aankopen van Golden Park Village en The Vineyards in het tweede kwartaal, zijn er in het derde kwartaal geen mutaties geweest. De bezettingsgraad van de objecten in de portefeuille bedraagt per 30 september 2004 97 procent, tegen 96,8 procent op 30 juni 2004.     

Reageer op dit artikel