nieuws

Meer nettowinst voor Ballast Nedam

Financieel

Ballast Nedam heeft over het eerst halfjaar een nettowinst van 13 miljoen euro behaald, tegenover 3 miljoen euro vorig jaar.

De omzet daalde van 801 miljoen euro naar 500 miljoen euro. Het bouwbedrijf verwacht over heel 2004 een bedrijfsresultaat voor belastingen en rente te halen van ongeveer 22 miljoen euro. Vorig jaar was dit resultaat break-even.De omzetdaling heeft volgens Ballast Nedam onder meer te maken met het vertrek uit het Verenigd Koninkrijk. In het najaar van 2003 sloot het dochterbedrijf daar de deuren. Het zit inmiddels in surseance. Verder verdiende de onderneming minder op de infrastructuurmarkt. Ballast Nedam rondt op dit moment enkele grote projecten af, zoals de HSL en Betuwelijn. Bovendien is er nog steeds grote terughoudendheid bij klanten om nieuwe werken te beginnen. In Nederland lagen de winstmarges bij de divisies Infrastructuur en Bouw en Ontwikkeling hoger. Ballast Nedam heeft in ons land nauwelijks met leegstand in door het bedrijf gebouwde kantoren te maken. Het bouwbedrijf meldde verder dat aandeelhouders TCN en Wedge gezamenlijk de meerderheid van de aandelen in handen willen krijgen. Er worden nu besprekingen gevoerd over de voorwaarden waaronder dat zou moeten gebeuren. Projectontwikkelaar TCN en investeringsmaatschappij Wedge bezitten elk een belang van 24 procent.

Reageer op dit artikel