nieuws

Kwartaalrendementen vastgoedbeleggingen stijgen licht

Financieel

Het rendement op vastgoedbeleggingen is in het derde kwartaal van 2004 gestegen van 7,4 procent naar 7,5 procent op jaarbasis.

Dat meldt de Stichting ROZ-vastgoedindex die in samenwerking met de IPD de rendementen berekent. Uitpondactiviteiten van woningen en ontwikkelingsactiviteiten droegen negatief bij aan het rendement, aan- en verkoopactiviteiten droegen neutraal bij aan de opbrengst. Gecorrigeerd voor uitpond- en ontwikkelingsactiviteiten en aan- en verkopen steeg het rendement op de exploitatieportefeuille van 7,2 naar 7,7 procent op jaarbasis. Het directe rendement steeg van 6,1 naar 6,2 procent. De waardeontwikkeling steeg van 1,1 procent naar 1,5 procent.Per sector vertonen de directe rendementen op jaarbasis een gevarieerd beeld, van 4,6 procent voor woningen tot 8,5 procent voor bedrijfsruimten. Winkels (7,3 procent) en kantoren (7,4 procent) zitten hier op jaarbasis tussenin.De waardeontwikkeling laat een wisselend beeld zien. Kantoren daalden op jaarbasis met -1 procent (was vorig kwartaal nog -2,5 procent) en bedrijfsruimten stegen met 0,7 procent (was 0,9 procent) op jaarbasis. De waardegroei van winkels op jaarbasis bedroeg 2,9 procent (was 1,4 procent). De waardegroei van woningen was 2,5 procent op jaarbasis, vorig kwartaal werd nog een waardestijging van 3,1 procent op jaarbasis berekend.De markthuurgroei nam gemiddeld iets toe van 0,9 procent naar 1,2 procent Deze toename kwam voornamelijk voor rekening van winkels (van 0,3 procent naar 1,2 procent) en kantoren (van -1,3 procent naar -0,2 procent). Ook de markthuurgroei bij bedrijfsruimten steeg van -0,9 procent naar 0,7 procent.     

Reageer op dit artikel