nieuws

instroom nederlandse fondsen ing re verdubbeld

Financieel

Beleggers hebben vorig jaar ruim 400 miljoen euro aan nieuw geld belegd in de institutionele Nederlandse vastgoedfondsen van ING Real Estate.

Daarmee is de instroom in 2005 meer dan verdubbeld in vergelijking met 2004 en 2003, toen de instroom uitkwam op respectievelijk 154 miljoen euro en 142 miljoen euro. De ING Dutch Retail Funds stonden het meest in de belangstelling. De instroom in deze winkelfondsen bedroeg 224 miljoen euro en bovendien traden veertien nieuwe aandeelhouders toe. De ING Dutch Residential Funds realiseerde een instroom van 174 miljoen euro en kregen veertien nieuwe aandeelhouders. Het ING Dutch Office Fund boekte in 2005 voor het eerst in twee jaar weer een instroom, 8 miljoen euro, en kreeg een nieuwe aandeelhouder. Inmiddels heeft het ING Dutch Office Fund in de eerste maanden van 2006 al een nieuwe instroom van 30 miljoen euro gerealiseerd. Op 31 december 2005 hadden de ING Dutch Retail Funds 1,57 miljard euro aan beheerd vermogen. De retailfondsen realiseerden over 2005 een total return van respectievelijk 13,8 procent en 15,9 procent. De ING Dutch Residential Funds hadden eind 2005 925 miljoen euro onder beheer. Deze fondsen behaalden in 2005 een total return tussen 13,2 procent en 13,3 procent. Het ING Dutch Office Fund had op 31 december 2005 een beheerd vermogen van 1,65 miljard euro. De total return van het ING Dutch Office Fund over 2005 kwam uit op 8,9 procent.

Reageer op dit artikel