nieuws

iets lager rendement aedex/ipd corporaties

Financieel

Uit de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex 2005 blijkt dat de 43 deelnemende woningcorporaties een totaalrendement hebben behaald van 8,5 procent (2004: 9,0 procent).

Het rendement is grotendeels toe te rekenen aan de ontwikkeling van de waardegroei in 2005 van 5,7 procent (2004: 6,0 procent).Het rendement dat voortvloeit uit de dagelijkse bedrijfsvoering, het directe rendement, bedroeg in 2005 2,6 procent (2004: 2,8 procent). Het directe rendement vertoont over verschillende jaren een gestage daling, omdat de waarde van de vastgoedportefeuilles sterker groeit dan de netto-inkomsten uit de dagelijkse bedrijfsvoering. Ook in 2005 zijn de belangrijkste oorzaken van de waardestijging de in 2005 verder doorgezette daling van de kapitaalmarktrente, de stijging van de vrije verkoopwaarde van woningen en een verdere verbetering van de verwachte eindwaarde. Woningcorporaties hebben, net als institutionele en particuliere beleggers, rendement nodig om hun portefeuilles ook in de toekomst te kunnen blijven vernieuwen. De 43 woningcorporaties investeerden 2,4 miljard euro in 2005. Dit komt overeen met 3,8 procent van de totale marktwaarde van hun vastgoedportefeuilles (2004: 3,1 procent). De investeringen in prioriteitswijken omvatten verleden jaar 100 miljoen euro. De kosten van de operationele bedrijfsvoering daalden tot 12,1 procent van de bruto-inkomsten.De Aedex/IPD Index meet in de zogeheten exploitatiekosten/bruto inkomstenratio tevens de efficiëntie van de operationele bedrijfsvoering van de deelnemende corporaties. Deze ratio bedroeg in 2005 op het totaal van de woningportefeuilles van alle deelnemers aan de Aedex/IPD Index 47,1 procent (2004: 44,6 procent). De in vergelijking met 2004 gerealiseerde stijging is nagenoeg geheel toe te rekenen aan een groei van de uitgaven voor het onderhoud van de woningen in exploitatie tot 27,7 procent (2004: 24,8 procent). De kosten die verband houden met de operationele bedrijfsvoering daalden juist tot 12,1 procent (2004: 12,7 procent). Ook de inkomsten uit verhuur stegen in 2005 met 2,1 procent minder dan in voorgaande jaren (2004: 3,8 procent).

Reageer op dit artikel