nieuws

hogere winst azl vastgoed woningen

Financieel

AZL Vastgoed Woningen heeft in 2005 een hogere winst geboekt dan in 2004.

Het beleggingsresultaat nam toe van in totaal 32 miljoen euro in 2004 naar 35 miljoen euro. Het rendement op het eigen vermogen daalde echter licht, en wel van 7,7 procent in 2004 tot 7,4 procent.Het belegd vermogen is in 2005 toegenomen tot 554 miljoen euro, onder meer door de acquisitie van een woningportefeuille die voor een belangrijk deel met aandelen is betaald. Door herwaardering is de portefeuillewaarde met 19,6 procent gestegen. Dat is 5,1 miljoen euro hoger dan in 2004, het gevolg van een onverwacht sterke prijsontwikkeling in de woningmarkt. De waardeontwikkeling in de woningportefeuille beweegt zich rond de 4 procent. Door de waardestijging bedroeg de waarde eind 2005 gemiddeld 17,4 maal de brutojaarhuur tegenover 16,9 maal de brutohuur in 2004. De brutohuuropbrengsten bedroegen 30 miljoen euro, tegenover 28,5 miljoen euro in 2004.

Reageer op dit artikel