nieuws

hoger resultaat voor vastned o/i

Financieel

VastNed Offices/Industrial, dat belegt in kantoren en bedrijfsmatig vastgoed, boekte over het eerste kwartaal van 2006 een totaal beleggingsresultaat van 15,6 miljoen euro.

Dat is aanzienlijk meer dan de 0,7 miljoen euro van de overeenkomstige periode vorig jaar. De betere resultaten zijn vooral te danken aan de waardestijging van de portefeuille.De brutohuuropbrengsten bedroegen in het eerste kwartaal 20,7 miljoen euro (was 22,3 miljoen euro). De daling vloeit voort uit verkopen in het boekjaar ten bedrage van 115,7 miljoen euro. Verkocht is onder andere een nog grotendeels verhuurd logistiek object Ridderhaven te Ridderkerk, dat in het boekjaar 2005 nog voor circa 2,8 miljoen euro aan brutohuuropbrengsten heeft bijgedragen. De (ongerealiseerde) waardemutaties vastgoedbeleggingen kwamen in het eerste kwartaal uit op 13,2 miljoen euro, tegenover 11,4 miljoen euro negatief in dezelfde periode vorig jaar. Dat was vooral te danken aan de forse waardevermeerdering van de Belgische vastgoedportefeuille met 10,9 miljoen euro.De omvang van de vastgoedportefeuille is in het eerste kwartaal toegenomen tot 1,075 miljard euro, als gevolg van de positieve waardemutaties en twee acquisities. Gekocht werden een kantoorgebouw aan de K.P. van der Mandelelaan 41-43 in Brainpark I te Rotterdam met een investeringsvolume van 17,7 miljoen euro. Voorts werd ook een distributiecentrum gekocht van 4.750 m2 aan de Macroweg 10 te Venray voor 3,6 miljoen euro.De gemiddelde financiële bezettingsgraad van de portefeuille is met 2,1 procentpunten gestegen tot 83,5 procent (was 81,4 procent). De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 84,9 procent in Nederland en 82,1 procent België (81,8 procent).

Reageer op dit artikel