nieuws

hoger resultaat eurocommercial properties

Financieel

Eurocommercial Properties heeft over de eerste negen maanden van het gebroken boekjaar 2005-2006 een beleggingsresultaat behaald van 41,8 miljoen euro.

Dat komt neer op een stijging van 16 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste intrinsieke waarde steeg van 27,64 euro per 30 juni 2005 met 7 procent naar 29,59 euro per certificaat. Deze getallen geven de onderliggende waarde van het vastgoed weer en houden geen rekening met belastinglatenties als alle panden op hetzelfde moment zouden worden verkocht. De IFRS-winst na belastingen (totaal beleggingsresultaat) steeg met 466 procent naar 131 miljoen euro, vergeleken met 23 miljoen euro voor de periode van negen maanden eindigend op 31 maart 2005. De IFRS-winst na belastingen omvat tevens ongerealiseerde waardestijgingen van het vastgoed onder aftrek van nominale belastinglatenties en omvat ook de mutaties in de reële waarde van derivaten.De huuropbrengsten voor de periode van negen maanden eindigend op 31 maart 2006 bedroegen 75,6 miljoen euro vergeleken met 70,8 miljoen euro in dezelfde periode een jaar geleden. Dit is een stijging van 6,7 procent. De vastgoedbelegger zei bij de publicatie van de cijfers dat beleggers uit Europa, de Verenigde Staten en Azië enorme bedragen in vastgoed investeren. Daardoor blijven de prijzen stijgen. De betere winkelcentra in West-Europa zullen volgens Eurocommercial Properties de komende vijf jaar een jaarlijkse stijging van de huren van zeker 1 tot 2 procent boven de inflatie kennen. Dat is volgens het bedrijf een tevredenstellend resultaat.

Reageer op dit artikel