nieuws

goed vastgoedjaar voor rabobank

Financieel

De vorig jaar gevormde vastgoeddivisie binnen de Rabobank Groep heeft zich voorspoedig ontwikkeld.

De kredietportefeuille van FGH Bank groeide en Rabo Vastgoed haalde enkele fraaie projecten binnen. Het nettoresultaat nam toe met 22 procent tot 78 miljoen euro.De enorme groei die de vastgoeddivisie het afgelopen verslagjaar doormaakte, vertaalde zich in zowel hogere baten als hogere lasten. De baten namen met 19 procent toe tot 150 miljoen euro. De bedrijfslasten stegen met 28 procent tot 41 miljoen euro. FGH Bank realiseerde wederom een recordproductie van 2,7 miljard euro. De kredietportefeuille nam toe met 16 procent tot 7,8 miljard euro (was 6,7 miljard in 2004). De aflossingen in het verslagjaar bedroegen 1,4 miljard euro en waren in vergelijking met voorgaande jaren relatief hoog. Dit heeft voornamelijk te maken met de toegenomen concurrentie. Hierdoor lag het aantal oversluitingen hoger. Van de kredietportefeuille bestaat ongeveer 71 procent uit beleggingsfinancieringen. In 2005 groeide de grondportefeuille van Rabo Vastgoed met 210 hectare tot 2.000 (1.790) hectare. Deze portefeuille heeft een potentie van 32.000 woningen en 721.000 m2 bedrijfsruimte. Het aantal verkochte woningen bedroeg 1.767 (1.144), wat overeenkomt met een marktaandeel van ruim 5 procent voor projectmatige koopwoningen. De orderportefeuille, bestaande uit goedgekeurde en lopende projecten op het gebied van woningbouw en bedrijfsruimte, nam met 7 procent toe tot 3,8 miljard euro (3,6 miljard). De stijging is voornamelijk te danken aan de toegenomen vraag uit de woningbouw. De portefeuille voor bedrijfsruimte daalde omdat Rabo Vastgoed zeer terughoudend opereert op de moeilijke kantorenmarkt.Binnenstedelijke herontwikkeling vormt voor Rabo Vastgoed een belangrijke nieuwe activiteit. In 2005 kwamen de eerste grote projecten van de grond in Den Haag, Amsterdam en Utrecht.

Reageer op dit artikel