nieuws

equity one ‘bedreigt’ commissarissen dim

Financieel

De raad van commissarissen van Dim Vastgoed gaat ruziënd over straat met zijn nieuwe grootaandeelhouder Equity One.

De Amerikaanse vastgoedonderneming zou de commissarissen van het Nederlandse beursgenoteerde vastgoedfonds zelfs persoonlijk hebben bedreigd. De commissarissen zullen op 17 februari, tijdens een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering, tekst en uitleg geven over het al dan niet voortzetten van de directie- en managementovereenkomst met Dane Investors Managent. De suggestie van grootaandeelhouder Equity One, die de afgelopen maanden een belang van 32 procent heeft opgebouwd in Dim, dat de raad van commissarissen van Dim niet bereid zou zijn de aandeelhouders bij de besluitvorming over een nieuwe managementovereenkomst te betrekken is ‘volstrekt onjuist’. Dat schrijft de raad van commissarissen in reactie op een door Equity One op 22 december verspreid persbericht. ‘In hetzelfde persbericht is geëist dat de raad van commissarissen de voorbereiding van besluitvorming omtrent de directie- en managementovereenkomst geheel zal overlaten aan twee door Equity One voor te dragen personen’, schrijven de commissarissen verontwaardigd. ‘Equity One heeft deze eis gepaard doen gaan met de persoonlijke bedreiging van de leden van de raad van commissarissen met juridische procedures en aansprakelijkheid.’Volgen de Dim-commissarissen is de eis van Equity One in strijd met de strikte wettelijke en statutaire verplichtingen van de raad van commissarissen en zijn bijzondere verantwoordelijkheid met de belangen van alle aandeelhouders rekening te houden. ‘In dit verband wordt ook opgemerkt dat Equity One niet meer dan 32 procent van de aandelen in Dim Vastgoed houdt en dat op het door gedane openbare bod slechts ongeveer 5 procent van de aandeelhouders is ingegaan.’ Voor uiterlijk 31 maart moet een beslissing worden genomen tot opzegging of voortzetting van de tien jaar geleden bij de oprichting van Dim Vastgoed aangegane directie- en managementovereenkomst met Dane Investors Management.

Reageer op dit artikel