nieuws

een op vijf cv’s levert niets op of is verliesgevend

Financieel

Volgens een schatting van de vorige week opgerichte Vereniging Vastgoed Participanten (VVP) is 10 procent van de vastgoedmaatschappen en -CV’s verliesgevend en nog eens 10 procent levert geen enkel rendement op.

Participanten die met geleend geld in een dergelijk beleggingsvehikel zijn gestapt, komen daardoor in grote problemen. Dat stelt de Utrechtse vastgoedadvocaat D. Bartels, die als woord- en penvoerder optreedt van de enige, echte onafhankelijke belangenbehartiger van de naar schatting 60.000 particulieren die beleggen in vastgoedmaatschappen en -CV’s. De VVP is op 19 januari opgericht. Als voorzitter is benoemd P. Lindeboom, laatstelijk directievoorzitter van CenE Bankiers (nu Van Lanschot) te Utrecht. Een Raad van Advies en een Comité van Aanbeveling zijn in wording. Volgens Bartels juicht de AFM de komst van de VVP toe, omdat op deze wijze de transparantie van de Vastgoedmaatschappen en -CV’s wordt bevorderd. Ook tal van aanbieders hebben reeds hun steun toegezegd, omdat zij inzien, dat het voor de markt van belang is dat ‘het kaf van het koren wordt gescheiden’.De VVP wil zich onder meer hard maken voor een onderhandse markt in vastgoedparticipaties, een keurmerk voor de prospectus, een rating van het administratieve, technische en commerciële beheer van het onroerend goed en de beoordeling van het exitscenario. Volgens Bartels voorziet de VVP in een grote behoefte. ‘Onlangs waarschuwde Cor van Zadelhoff voor een bloedbad onder CV-participanten, vergelijkbaar met Legio Lease. Dat is niet uit de lucht gegrepen. Naar onze schatting heeft 10 procent van de vastgoed-CV’s een negatieve cashflow en nog eens 10 procent speelt quitte, levert dus geen enkel rendement op. Leegstaande panden in de portefeuille zijn nauwelijks verkoopbaar. Heel veel maatschappen en CV’s worden daarom momenteel verlengd in afwachting van betere tijden. Maar ondertussen lopen de kosten wel door.’ Bartels zegt ‘ervaringsdeskundige’ te zijn met slechtlopende maatschappen die bij lange na niet voldoen aan de voorgespiegelde rendementen. Hij heeft in totaal zestig maatschappen, waarvan er nu nog 48 lopen.

Reageer op dit artikel