nieuws

cv-aanbieders krijgen weer uitstel voor zelfregulering

Financieel

De aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten voor de particuliere markt krijgen nog een jaar de tijd om tot effectieve zelfregulering te komen.

Dat hebben de betrokken brancheorganisaties vanmorgen te horen gekregen tijdens een gesprek met bestuursvoorzitter Arthur Docters van Leeuwen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Beleggersorganisatie VVP reageerde na afloop teleurgesteld op het verleende uitstel. ?Het gaat allemaal veel te traag, veel te stroperig’, aldus VVP-bestuurslid Dion Bartels. Docters van Leeuwen uitte in het overleg met de brancheorganisaties Vereniging Vastgoed Fondsen (VVF) en de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV) zijn onvrede over de gemaakte voortgang met de gewenste zelfregulering en een aantal ?ongewenste praktijken’ in de sector. Demissionair minister Zalm van Financiën had de sector in het najaar van 2005 tot 1 juli 2006 de tijd gegeven voor adequate zelfregulering. Toen die datum verstreek zonder tastbare resultaten, kondigde de AFM een onderzoek aan naar de gemaakte voortgang. Dit onderzoek, waarvan de conceptrapportage vanmorgen bekend is gemaakt aan branchevertegenwoordigers, bevestigt in grote lijnen ?de onwenselijke praktijken’ en ?gebrek aan transparantie die uit het geruchtmakende en veel bekritiseerde AFM-onderzoek van april 2005 naar voren kwamen. Het nieuwe AFM-rapport zal overigens pas in de loop van 2007 openbaar worden gemaakt. Eerst krijgt de sector de gelegenheid om zijn visie op de uitkomsten te geven.Het conceptrapport noemt acht punten die voor ?aanzienlijke verbetering’ in aanmerking komen. Het belangrijkste is dat er een veel betere omschrijving en onderbouwing moet komen van de veronderstellingen en aannames in de prospectussen. Ook moeten de aanbieders een veel beter inzicht geven in de in rekening gebrachte kosten, de toekomstige huurinkomsten en de wijze waarop het ingebrachte vastgoed is gewaardeerd. Voorts is ook de informatievoorziening rond de financiering, de financieringslasten, de inflatie en marktontwikkelingen voor sterke verbetering vatbaar.Docters van Leeuwen riep de branche op het komende jaar in ieder geval met één gedragscode te komen, alsmede één klachtenprocedure en een ?daadwerkelijk handhavingsbeleid’. Ook drong hij aan op een hogere organisatiegraad. Aanvaardbaar in zijn ogen is slechts als minimaal 70 procent van de aanbieders is aangesloten bij de VVF en STV. Voorts werd aangedrongen op een veel betere samenwerking tussen beide organisaties.

Reageer op dit artikel