nieuws

Cofinimmo valt terug

Financieel

Cofinimmo heeft in de eerste helft van 2004 een nettoresultaat behaald van 24,9 miljoen euro.

In de tweede helft van 2003 bedroeg het nettoresultaat van het grootste beursgenoteerde vastgoedfonds in België 31,1 miljoen euro.De terugval is te wijten aan verminderde huuropbrengsten en waardevermindering van de portefeuille. Het nettoresultaat per gewoon aandeel daalde in de periode van 3,52 tot 2,82 euro.De nettohuren zijn met 0,8 procent gedaald in vergelijking met het eerste halfjaar van 2003, maar stegen met 0,4 procent in vergelijking met de tweede helft van vorig jaar. De bezettingsgraad daalde in vergelijking met het voorgaande halfjaar van 94,68 naar 93,59 procent.     

Reageer op dit artikel