nieuws

Beleggingsresultaat Vastgoedmixfonds onderuit

Financieel

Het omstreden Vastgoedmixfonds heeft vorig jaar zijn beleggingsresultaat zien dalen met 93 procent tot 800.

00 euro. Het scherp gedaalde resultaat is het gevolg van een herwaardering, waardoor de boekwaarde van de directe vastgoedportefeuille met 12,8 miljoen euro – ongeveer 6 procent van de totale boekwaarde – moest worden teruggebracht.De taxatie van de totale vastgoedportefeuille was volgens het jaarverslag nodig gezien de ontwikkelingen op de markt en de heroriëntatie op de toekomst van het fonds. Bij de waardering waren onder meer Boer Hartog Hooft en Troostwijk Taxaties betrokken, de gebruikelijke taxateurs van het fonds. Op verzoek van de door de beurswaakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangestelde toezichthouder heeft ook CB Richard Ellis de portefeuille getaxeerd. De balanswaarde van het directe vastgoed is vervolgens vastgesteld op 191,5 miljoen euro. Het totale beleggingsresultaat voor hertaxatie steeg overigens met 16 procent. Hoewel in 2003 de bruto huuropbrengsten 1,68 miljoen euro hoger waren dan in 2002 en de ontvangen dividenden en overige baten in vergelijking met 2002 licht zijn afgenomen met 400.000 euro, daalde het saldo van de winst- en verliesrekening over 2003 met 1,4 miljoen euro naar een niveau van 7,9 miljoen euro. Belangrijkste redenen hiervoor waren de hogere rente- en algemene kosten en een daling van de overige resultaten. De kosten, exclusief de rentelasten, stegen met 1,9 miljoen euro. Dat kwam onder meer door een stijging van de advies- en notariskosten.

Reageer op dit artikel