nieuws

abp realiseert negatief beleggingsrendement

Financieel

Pensioenfonds ABP heeft over het tweede kwartaal van 2006 een negatief beleggingsrendement gerealiseerd van 1,5 procent, zo meldde het pensioenfonds gisteren.

Daarmee heeft het ABP over het eerste halfjaar van 2006 een positief rendement geboekt van 1,4 procent. De vastgoedfondsen tekenden in het tweede kwartaal een verlies aan van 0,9 procent. Desondanks laten de vastgoedfondsen over het eerste halfjaar een winst zien van 11,3 procent.Het vermogen van ABP liep op tot 194 miljard euro. De dekkingsgraad steeg van 131,3 procent eind maart naar 133 procent ultimo het tweede kwartaal. Volgens het pensioenfonds is de financiële positie verder verbeterd door de stijging van de kapitaalmarktrente. Het ABP verwacht dat de verbetering van de financiële positie zich verder doorzet. ‘Indien dit het geval is, ligt volledige indexatie van de pensioenen voor 2007 binnen de mogelijkheden’, zo stelt de organisatie. ‘Vooral de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente zal hierbij bepalend zijn.’ Voor een volledige aanpassing van de pensioenen aan de loonontwikkeling bij overheid en onderwijs is een dekkingsgraad van ongeveer 140 procent noodzakelijk. Verder stelt ABP dat de toegenomen onzekerheid in het afgelopen kwartaal heeft geleid tot een grotere volatiliteit op de financiële markten. Het fonds verwacht dat de onrust binnen de wereldeconomie de komende maanden aanhoudt. Met een beheerd vermogen van 194 miljard euro en 2,5 miljoen klanten is ABP het op een na grootste pensioenfonds ter wereld, na het Japanse Government Pension Investment Fund.

Reageer op dit artikel