blog

Meer oog voor de relatie

Financieel

We hebben urgente uitdagingen en prachtige ambities met elkaar op te lossen die groter zijn dan onze eigen belangen.

Meer oog voor de relatie
Lars van Engelen, projectdirecteur Snippe Projecten

Er moeten volgens de Nationale Woonagenda 75.000 per jaar gebouwd worden, we hebben kantoormeters te kort in Amsterdam, de Nederlandse bevolking vergrijst, infrastructurele projecten moeten van de grond en ga zo maar door.

Er gaat geen dag voorbij dat we in de media berichten lezen over verwijten over en weer tussen partijen die elkaar beschuldigen als veroorzaker van een probleem of als verantwoordelijke voor het vinden van oplossingen. De politiek zegt: de ontwikkelaars moeten zus en de beleggers moeten zo. Andersom wijzen de private partijen naar Den Haag dat er geen besluiten of verkeerde besluiten worden genomen. Dit duurt nu al maanden en er worden geen constructieve oplossingen gevonden. Het probleem wordt naarmate de tijd vordert alleen maar groter. Via de media en via brancheorganisaties worden meningen, rapporten en voorspellingen de wereld in geslingerd. Die meningen, rapporten en voorspellingen zijn vaak éénzijdig opgesteld en in reactie op ‘de ander’. Dit werkt polarisatie in het debat in de hand partijen vervreemden van elkaar. Blijven we hier niet teveel in hangen en moeten we niet meer samenwerken en samen op trekken op zoek naar oplossingen?

Mijn collega Bob van Twisk triggerde mij met zijn MBA- afstudeerscriptie aan de universiteit van Nyenrode over de ‘Factoren die de effectiviteit beïnvloeden van samenwerking bij gebiedsontwikkeling tussen publieke en private partijen’. Eén van zijn conclusies – dat het succes van een samenwerking tussen private en publieke partijen meer bepaald wordt door aandacht voor de relatie tussen partijen dan door aandacht voor de regels en de contracten – spreekt mij erg aan. In mijn ogen is deze conclusie van toepassing op vrijwel alle uitdagingen en ambities die op dit moment voor ons liggen. In plaats van dat er verwijten tussen partijen worden gemaakt, zit de oplossing in specifieke samenwerkingsverbanden (taskforces) voor ieder onderwerp dat bestaat uit publieke- en private partijen met mandaat, die openlijk elkaars belangen kunnen delen.

Neem als onderwerp de woningmarkt. Een taskforce voor een gebiedsontwikkeling waarbij de grond van de gemeente is, zou kunnen bestaan uit ontwikkelaars, beleggers en gemeenten. Waarbij alle partijen zich verdiepen in elkaars belang. De gemeente wil geld voor haar grond en een goede mix van woningproducten. Ontwikkelaars en beleggers willen naast hun maatschappelijke doelen, een haalbare business case voor hun stakeholders en de mogelijkheid om te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Uitgaande van positieve grondhoudingen, vertrouwen in elkaars argumentatie en een ieder die water bij de wijn doet in het kader van het gezamenlijke belang en het oplossen van problemen, moet je er samen binnen een redelijk termijn uit zien te komen.

Laten we investeren in de samenwerking en tot oplossingen komen.

Over de auteur
Lars van Engelen is winnaar van de Young Talent Award 2019

Reageer op dit artikel