blog

Van ons allemaal, voor ons allemaal

Financieel

Van ons allemaal, voor ons allemaal
Eric Verwey

‘Van ons allemaal, voor ons allemaal’ luidt is de titel van de Rijksbegroting 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die op Prinsjesdag door de Regering aan de Tweede Kamer is aangeboden.’

Voor wat betreft de woningmarkt is een vrij toegankelijke, vraaggerichte woningmarkt de doelstelling, zodat prettig en betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk is én blijft. Een mooi streven nu we worden geconfronteerd met een woningmarkt waarin zowel de sociale huur, de middenhuur en de koopsector in grote delen van het land vastlopen.

De minister geeft aan dat dit doel alleen gerealiseerd kan worden door samen te werken en belangen telkens goed af te wegen. De minister wil samenwerking aanjagen, belemmeringen wegnemen en perspectief bieden in wet- en regelgeving, verduurzaming en kwaliteit van wonen.

Naar mijn mening niet alleen een mooi streven, ook heel een noodzakelijke streven. Dagelijks worden wij geconfronteerd met een groeiende vraag prettige en betaalbare huurwoningen die het aanbod steeds sterker overtreft. Alleen echte keuzes, die gezamenlijk worden gerealiseerd, kunnen de markt kantelen en het tekort aan woningen verminderen.

‘Van ons allemaal, voor ons allemaal’ is niet alleen van toepassing op de Rijksbegroting van BZK.

VGM NL, de branchevereniging van en voor vastgoed- en VvE managers viert donderdag 26 september 2019 haar tienjarig bestaan. Onder het motto ‘VGM NL zijn we samen’ passeren de bereikte resultaten de revue, de VGM NL Database, de vertegenwoordiging en positionering van de beroepsgroep binnen ministeries en in de markt en het continue ontwikkelen van het vak van vastgoed- en VvE-manager. Resultaten die we hebben kunnen bereiken door samen te werken.

Ook voor de komende jaren heeft VGM NL een ambitieuze agenda. In kennis- en datadeling zal veel worden geïnvesteerd en de vertegenwoordiging en positionering van de beroepsgroep zal verder worden uitgebouwd. De rol die de vastgoed- en VvE manager speelt in de (internationale) vastgoedmanagementketen zal hierdoor verder ontwikkelen en groeien.

Persoonlijk kijk ik uit naar de presentatie van André Kuipers. Tijdens de feestelijke viering van het tienjarig bestaan van VGM NL zal hij op inspirerende wijze de grootse resultaten die hij door (internationale) samenwerking binnen de ruimtevaart heeft bereikt, met ons zal delen.

Kortom, ‘van ons allemaal, voor ons allemaal’: door samenwerking kunnen we resultaten bereiken die individueel niet altijd mogelijk zijn. VGM NL zal zich er de komende jaren volop voor blijven inzetten.

Over de auteur:
Eric Verwey is voorzitter van de branchevereniging van vastgoedbeheerders VGM NL.

Reageer op dit artikel