blog

Uitstel renteverhoging ECB?

Financieel

Het jaar is bijna voorbij en de rente is weer terug bij af. De Duitse 10-jaars rente staat op het moment van schrijven op 0,3 procent. Begin dit jaar was dat 0,4 procent. In de VS ligt de kapitaalmarktrente weliswaar duidelijk boven de beginstand van 2018 (3,0 versus 2,4 procent) maar is er sinds begin november sprake van een omslag.

Uitstel renteverhoging ECB?

Onzekerheid over politieke ontwikkelingen (Italië, Brexit, handelsoorlog), tegenvallende cijfers over de Europese economie en het vooruitzicht van een op termijn afkoelende Amerikaanse economie liggen aan het zwakke renteklimaat ten grondslag. Een uitspraak van Fed-voorzitter Jerome Powell dat de officiële rente nog maar iets onder het neutrale niveau zit gaf de kapitaalmarktrente een verder duwtje naar beneden. De uitspraak van Powell betekent dat de Fed mogelijk vroeger zal stoppen met het verhogen van de rente dan eerder gedacht.

Maar vooralsnog ligt de Fed nog steeds op koers om de rente later deze maand te verhogen. Want ook al is het consumentenvertrouwen in november iets gedaald, het vertrouwen ligt nog steeds heel dicht bij het 18-jaars hoogtepunt. Het hoog blijvende consumentenvertrouwen geeft aan dat de Amerikaanse consument vooralsnog zal blijven besteden en daarmee de economische groei aanwakkeren.

Terwijl het economische nieuws uit de VS gunstig blijft worden de economische signalen uit het eurogebied steeds zwakker. Zo is de Economic Sentiment Indicator, die het gecombineerde vertrouwen weergeeft van consumenten en ondernemers in het eurogebied, tot nu toe dit jaar elke maand gedaald Vooral consumenten maken zich zorgen over de economie en hoe dit de persoonlijke financiën kan gaan beïnvloeden.

De daling van de kerninflatie in de eurozone wijst ook niet op economische sterkte. De kerninflatie daalde van 1,1 procent in oktober naar 1,0 procent in november en is hiermee weer een stapje verder verwijderd geraakt van het doel van de ECB om de inflatie op een houdbaar pad richting de twee procent te brengen. De zwak blijvende inflatie lijkt voor een deel te kunnen worden toegeschreven aan zorgen over de kracht van de Europese economie waardoor bedrijven terughoudend zijn om hun afzetprijzen te verhogen. Het is dan ook de vraag hoe lang de ECB nog zal kunnen vasthouden aan het eerder door haar geschetste vooruitzicht van een renteverhoging na de zomer van volgend jaar.

Maarten Leen

ING Global Markets Research

Reageer op dit artikel