artikel

GirlPower: in vastgoed is er nog een lange weg te gaan

Financieel

GirlPower: in vastgoed is er nog een lange weg te gaan

In de commercieel vastgoedsector in de Verenigde Staten wordt slechts 23 procent van de topposities bekleed door een vrouw. En volgens onderzoek van Crew heeft zelfs 31 procent van de Amerikaanse bedrijven in commercieel vastgoed helemaal geen vrouwen in topposities.

Maar de vooruitzichten zijn hoopvol. Een recente benchmark laat zien dat in 2015 meer vrouwen topposities of managementfuncties bekleedden dan in 2010 en in 2005. Wereldwijd – zo bleek uit de Crew-benchmark – groeide het percentage vrouwen op topposities in de sector van ongeveer 32 procent in 2000 naar 43 procent in 2015. En deze groei zet nog altijd door.

Tot zover het goede nieuws voor de sector in het algemeen en voor vrouwen in het bijzonder: in de Amerikaanse commerciële vastgoedsector wordt slechts 23 procent van de topposities bekleed door vrouwen, terwijl maar liefst 31 procent helemaal geen vrouwen in topposities heeft. En dat terwijl onderzoek van Catalyst laat zien dat de Fortune 500-bedrijven met het hoogste percentage vrouwen in het management, gemiddeld 35 procent meer rendement op eigen vermogen behalen dan bedrijven met het laagste percentage vrouwen in de managementlaag. Het is inmiddels voldoende bewezen dat een goede balans tussen mannen en vrouwen in de top goed is voor het bedrijf en voor de medewerkers. Bedrijven waarin vrouwen een groot deel van het hoger management uitmaken, behalen veel betere verkoopresultaten en een hoger cash-flow rendement op investeringen. Ook is gebleken dat gemende teams slimmer zijn, het werk van collega’s nauwkeuriger beoordelen en innovatiever zijn.

GirlPowerOmdat steeds meer vrouwen in de vastgoedbranche actief zijn, is ondersteuning en mentorschap – juist ook van mannen – van groot belang voor hun succes. In het verleden ging alle steun binnen een bedrijf naar mannen, sinds enkele jaren is de weg in toenemende mate ook vrij voor vrouwen. In het eerdergenoemde Crew-onderzoek gaven vrouwen in commercieel vastgoed aan dat het gebrek aan een mentor of sponsor dé belangrijkste barrière was op weg naar succes. Vrouwen hebben tot op de dag van vandaag ruim vijftig procent minder kans op een deskundige sponsor van hun carrière dan mannen.

Zeker in Nederland zien we gelukkig dat organisaties vrouwen steeds meer en betere toegang bieden tot duidelijk geprofileerde functies en informele netwerken met invloedrijke collega´s en steun krijgen van deskundige mentors en sponsors van hun loopbaan. Ook is deeltijd werken en flexibele werktijden steeds vaker gemeengoed waardoor vrouwen hun talenten optimaal kunnen benutten en inzetten.

Commissarissen en raad van bestuur

Van 2015 tot en met 2017 is het aandeel vrouwen in de raad van bestuur en raad van commissarissen van de grootste vijfduizend bedrijven toegenomen. Dat geldt ook voor selecties van de grotere bedrijven (top 25, honderd en vijfhonderd). Alleen in de groep van grootste 25 bedrijven nam het aandeel vrouwen in de raad van commissarissen af, en daarmee het totaal aandeel vrouwen in de top. Het is niet duidelijk hoe dat komt.

Nog steeds hebben er meer vrouwen zitting in de raad van commissarissen dan in de raad van bestuur van de grote bedrijven. Over het algemeen is de stijgende lijn die in de jaren vóór 2015 gaande was voor de raad van bestuur en raad van commissarissen voortgezet. Ondanks deze stijging is maar een op de vijf topbestuurders van de grootste vijfhonderd bedrijven en krap een op de zes topbestuurders van de grootste vijfduizend bedrijven een vrouw. In dit tempo zal het nog twintig jaar gaan duren voordat sprake is van een gelijke man/vrouw-verhouding in de top.

Bron: emancipatiemonitor2018

Dit artikel is aangeleverd door Cushman & Wakefield. Bezoek ook het partnerdossier op Vastgoedmarkt.nl

Reageer op dit artikel