nieuws

Van vier naar één instituut voor taxatievalidatie

Data en technologie

Van vier naar één instituut voor taxatievalidatie

De stichting Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) neemt per vandaag alle aandelen van de Taxateurs Unie (TU) over. 

Door de overname van TU, dat onlangs branchegenoten iValidatie en Taxatie Validatie Instituut (TVI) overnam, ontstaat één groot, onafhankelijk, validatie-instituut voor woningtaxaties zonder winstoogmerk.

Roep in samenleving

Met de fusie spelen de instituten in op de roep in de samenleving om één uitvoerend validatie-instituut, onder één normerende toezichthouder. In de visie van NWWI en TU zullen de eisen die politiek en opdrachtgevers stellen aan de professionaliteit van taxateurs en de kwaliteit en inhoud van taxaties in de komende jaren alleen maar toenemen. Dat zal ook aanvullende wet- en regelgeving tot gevolg hebben. Daaraan voldoen vergt grote inspanningen en investeringen die volgens de validatieinstituten beter kunnen worden gedragen door een grote partij. Daarnaast zou één grote, sterke speler innovatieve producten en diensten beter en sneller ontwikkelen dan vier afzonderlijke.

Modelmatige onderbouwing

Paul Klijn, directeur van het NWWI: ‘Het feit dat NWWI en TU samen verder gaan is goed voor alle belanghebbenden; taxateurs, financiers, intermediairs en natuurlijk woonconsumenten. De rol van data en modelmatige onderbouwing van taxaties wordt namelijk steeds belangrijker. Door de taxateur beter te faciliteren, te ondersteunen en te ontzorgen met unieke data, systemen en werkprocessen willen we er voor zorgen dat de taxateur zoveel mogelijk tijd en energie kan steken in het vervullen van de expertrol.’

Reageer op dit artikel