nieuws

‘NEN 8025 moet norm worden voor alle leegstandsbeheerders’

Data en technologie

‘NEN 8025 moet norm worden voor alle leegstandsbeheerders’

Inspecteurs van leegstandsbeheerder Camelot hebben als eerste het certificaat NEN 8025 behaald, ingesteld voor de inspectie van gebouwen die oorspronkelijk niet als woningen zijn bedoeld. 

Al langer controleert Camelot de panden bij het in beheer nemen volgens deze veiligheidsnorm, die (nog) geen wettelijke plicht is. Nu haar inspecteurs het certificaat in handen hebben, worden alle panden die zij in beheer neemt gecontroleerd volgens de meest actuele veiligheidsnorm. Indien nodig worden de aanpassingen uitgevoerd die het pand aan de norm laten voldoen. COO Allard Jaring zegt het heel belangrijk te vinden dat de medewerkers van Camelot officieel getraind zijn voor de NEN 8025 inspectie. ‘Niet omdat het de meest financieel of planning technisch gunstige optie is om de NEN 8025 te hanteren, maar omdat we het heel cruciaal vinden dat we kunnen garanderen dat al onze panden veilig zijn. Vanuit Camelot hopen we dat de NEN 8025 de norm wordt voor alle leegstandsbeheerders.’

Veilige woonsituatie

De NEN 8025 zich richt op de periodieke inspectie van de installaties en techniek in panden die als woningen worden gebruikt. Het doel van deze inspecties is het garanderen van een veilige woonsituatie.Het huidige veiligheidsbeleid dat Camelot hanteert lag aan de basis van de ontwikkeling van de NEN 8025. Deze norm is toegespitst op woonsituaties in gebouwen die oorspronkelijk niét als woning bedoeld zijn, zoals kantoorgebouwen. Aangezien er voor dit grijze gebied nog geen officieel beleid bestond, klopte Camelot aan bij de onafhankelijke organisatie NEN om een norm te ontwikkelen. Dit werd een aangepaste versie van de NTA 8025-norm.

Verkoop van een pand

Oorspronkelijk werd de staat van de gas- en elektriciteitsinstallaties automatisch gekeurd bij de verkoop van een pand. Dit keurmoment kwam te vervallen met de privatisering van energiebedrijven. Om te voorkomen dat door het gebrek aan gezamenlijke afspraken te veel onveilige situaties ontstaan, kwamen brancheorganisaties samen om een oplossing te zoeken. Hieruit ontstond onder andere de NTA 8025. De NEN 8025 is een aangepaste versie hiervan.

 

 

 

Reageer op dit artikel