nieuws

Corporaties hebben weinig grip op data

Data en technologie

Corporaties hebben weinig grip op data

Woningbouwverenigingen zien in meerderheid de toegevoegde waarde van data maar kunnen er nauwelijks mee uit de voeten, zo blijkt uit de Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas.

Uit het onderzoek dat Finance Ideas  elk kwartaal onder circa zeshonderd corporatie-bestuurders en -managers blijkt dit keer dat acht op de tien woningcorporaties zien veel toepassingsmogelijkheden zien voor data in hun organisatie, zoals het verkrijgen van meer inzicht in de klantbehoefte. Maar ook bij het tegengaan van woonfraude kan het intelligent gebruik van data een belangrijke rol spelen. Absolute voorwaarden voor deze innovatieslag zijn dan wel een goede kwaliteit van de aanwezige data en voldoende deskundigheid, zo stellen ze. Maar juist hierover zijn diezelfde corporaties sceptisch: er zijn te weinig experts beschikbaar binnen de eigen organisatie, en men twijfelt aan de kwaliteit van de aanwezige data.

Illegale onderhuur

Woonfraude is voor veruit de meeste corporaties een belangrijk probleem. Daarbij denken zij met name aan illegale onderhuur, maar ook hennepkwekerijen en bewuste wanbetaling worden veel genoemd. De helft van de woningcorporaties geeft echter ondubbelzinnig te kennen geen enkel inzicht te hebben in de omvang van woonfraude in hun huurwoningen.

Sociale controle

Met name respondenten van kleinere corporaties laten weten dat woonfraude voor hun organisatie bijna geen rol speelt. Naar hun mening zorgt de geringe omvang van hun portefeuille en de op basis daarvan veronderstelde sociale controle ervoor dat woonfraude niet voorkomt. Dit is echter vooral een inschatting zonder dat er daadwerkelijk onderzoek heeft plaatsgevonden.

Snelle datatoepassingen

Slechts 1 op de 7 corporaties ziet zichzelf capabel voor snelle data-toepassingen. Meer dan de helft van de ondervraagde corporatiebestuurders en managers geeft dan ook te kennen dat binnen de eigen organisatie weinig tot geen focus is om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data en digitalisering met beide handen aan te grijpen.

Woonfraudedossier

‘Er is dus nog veel werk te doen’, zo concluderen de onderzoekers.’Wellicht dat het woonfraude-dossier een aanjager kan zijn om de slagvaardigheid van de sociale woningverhuurders op het gebied van data en digitalisering te vergroten. De twee belangrijkste redenen die zij aanvoeren om woonfraude aan te pakken, zijn immers de onrechtvaardigheid ten opzichte van diegenen die op lange wachtlijsten staan èn de schadelijke invloed op de leefbaarheid.’

Reageer op dit artikel