nieuws

Ranking Offices van JLL: Wie staat er op één?

Data en technologie

Ranking Offices van JLL: Wie staat er op één?
Cross Towers Zuidas

De Amsterdamse Zuidas staat bovenaan in de Ranking Offices van vastgoedadviseur JLL, gevolgd door Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Zuid.

Ook Utrecht scoort hoog met het vernieuwde stationsgebied. Ondanks de status quo in de top zijn er aanzienlijke verschuivingen sinds de laatste keer dat JLL de Ranking samenstelde: secundaire en regionale locaties zijn in opkomst. JLL heeft in 2019 data uit verschillende bronnen toegevoegd, de onderzoeksmethodiek verbeterd en meer locaties onder de loep genomen. In totaal gaat het om bijna 300 kantoorlocaties in ruim 50 gemeenten, waarvoor JLL de score op 44 indicatoren heeft vastgesteld. Die 44 indicatoren noemt JLL niet letterlijk in de onderzoeksverantwoording, maar geeft wel aan dat waardestijging een belangrijke indicator is.

JLL Office Ranking indicatoren

JLL Office Ranking indicatoren

Door het in 2012 geïmplementeerde kantorenconvenant en de Ladder voor duurzame verstedelijking is de Nederlandse kantorenvoorraad voor het eerst sinds decennia gekrompen, vooral door de onttrekking van verouderde kantoorruimte binnen monofunctionele kantoorlocaties. De kantorenleegstand is daardoor gedaald tot een niveau dat aanzienlijk onder het langjarig gemiddelde ligt. De Nederlandse kantorenmarkt is daarnaast ook aantrekkelijker geworden voor binnenlandse en internationale beleggers. Amsterdam neemt in die trend een bijzondere positie in: de hoofdstad mag zich tot de internationale top rekenen. Door felle concurrentie tussen beleggers en de lage rentestand is het kantorenvastgoed sterk in waarde gestegen. Schaarste duwt investeerders naar andere regio’s waardoor regionale locaties in de ranking duidelijk terrein hebben gewonnen.

 

 

Autobereikbaarheid minder belangrijk

De vraag vanuit de gebruiker is sterk in ontwikkeling. Groeisectoren als IT en tech zijn in opkomst in de kantorenmarkt, die van oudsher gedomineerd wordt door de financiële- en zakelijke dienstverlening. Ook binnen traditionelere kantoorgebruikers worden tech-gerelateerde functies belangrijker. De war-on-talent en productiviteitsverbeteringen ontwikkelen zich tot de belangrijkste factoren voor de locatiekeuze van bedrijven. Het aantal kantoormeters per medewerker neemt af, maar de eisen aan de kwaliteit van kantoren liggen steeds hoger. Dit heeft geleid tot een veranderende vraag naar kantoorruimte en kantoorlocaties. De nabijheid van verschillende voorzieningen en ontmoetingsplekken wordt een steeds belangrijker voorwaarde voor het aantrekken van talent. Vooral stedelijke centra voorzien in deze behoefte. Ook bereikbaarheid is essentieel. Autobereikbaarheid neemt in belang af en in plaats daarvan verschuift de vraag naar goede ontsluiting met het openbaar vervoer. Kantoren liggen bij voorkeur op loopafstand van een (intercity)station.

Het verbeteren van gebieden

Door onttrekking en herontwikkeling is een aanzienlijk deel van de niet-verhuurbare kantorenvoorraad uit de markt gehaald. Veel van deze gebouwen hebben een nieuwe functie gekregen, wat de levendigheid in het gebied ten goede komt. Ook nieuwe locaties kunnen versterkt worden door het creëren van fijne verblijfslocaties. ‘Placemaking’ heeft het doel om met stakeholders plekken aantrekkelijker te maken en een eigen identiteit te geven, om zo het vestigingsklimaat te verbeteren Door digitalisering en flexibilisering is er steeds meer behoefte aan plekken waar collega’s elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren – juist in de openbare ruimte. Een kantoorgebouw in een gastvrije, aangename en sociale omgeving met een goede mix van functies rendeert beter, en trekt meer huurders aan dan een pand dat is omgeven door een onprettige openbare ruimte, aldus de analisten van JLL.

De Ranking Offices 2019 van JLL is als volgt:

Sub Market

Rank 2019

Score

Voorraad in m²
Amsterdam – Zuidas

1

85,4%

        760.000
Amsterdam – South East – Centre

2

83,8%

        480.000
Amsterdam – South

3

82,8%

        400.000
Amsterdam – IJ-oevers

4

80,7%

        185.000
Amsterdam – East – De Omval

5

80,7%

        235.000
Amsterdam – Canal District

6

80,7%

        955.000
Utrecht – Station Area

7

80,3%

        605.000
Utrecht – City Centre

8

79,3%

        145.000
Utrecht – Leidsche Rijn

9

78,2%

          35.000
Amsterdam – Centre – Houthavens

10

75,1%

        120.000
Amsterdam – Westas

11

74,3%

        125.000
Amsterdam – West – Inner Ring

12

73,1%

        110.000
Amsterdam – Sloterdijk

13

72,9%

        540.000
Haarlemmermeer – Schiphol – Centre

14

72,1%

        225.000
Amsterdam – North

15

72,1%

        190.000
Rotterdam – Central District

16

72,0%

        485.000
Amstel Business Park

17

71,7%

        170.000
Utrecht – Kanaleneiland

18

71,5%

        370.000
Utrecht – Lunetten/Stadion

19

69,9%

        135.000
Den Bosch – Paleiskwartier

20

69,9%

        220.000
Utrecht – Maliebaan

21

69,1%

          45.000
Amsterdam – Buitenveldert

22

69,0%

        150.000
Eindhoven – High Tech Campus

23

68,7%

        195.000
Amsterdam – Riekerpolder

24

68,4%

        235.000
Amsterdam – West – Outer Ring

25

67,8%

90.000
Reageer op dit artikel