nieuws

Altera: ‘Alleen onderdak bieden niet meer van deze tijd’

Data en technologie

Data over de woningkwaliteit worden als het aan Altera ligt in de toekomst nadrukkelijker ingezet om de dienstverlening aan huurders te verbeteren.

Altera: ‘Alleen onderdak bieden niet meer van deze tijd’

Altera is in de persoon van Jaap van der Bijl één van de deskundige partijen die op 22 oktober aanschuiven bij de rondetafelsessie die Vastgoedmarkt samen met Yardi organiseert over het in beeld brengen van de kwaliteit van woningportefeuilles. Het correct in beeld brengen van de kwaliteit van een vastgoedportefeuille wordt in het licht van de aanhoudende discussies over betaalbaarheid en verduurzaming steeds belangrijker.

Beheren en verbeteren

Altera is volgens Van der Bijl zeer actief op dit thema. ‘Het bepalen van de kwaliteit van een woning is niet alleen een technische analyse. Het doen van een quality assessment helpt je ook bij het beheren en verbeteren van je vastgoed. Natuurlijk is duurzaamheid in al haar facetten ook onderdeel daarvan. De uitkomsten van de quality assessment worden verwerkt in een assetplan met maatregelen voor het komende jaar alsmede de drie tot tien jaar daarna.’

Hold-sell analyse

Verkoop van een object kan een optie zijn om de kwaliteit van de portefeuille te verbeteren. ‘Bij het maken van een hold-sell analyse kijk je ook welke objecten bijdragen aan het strategische kader van het woningfonds. Op basis van de kwaliteit, langs de invalshoeken “locatie – object – huursituatie”, je een afweging om het object te verkopen of juist te houden en erin te investeren.’

Mitigeren risico’s

Van der Bijl onderscheidt drie drijvers achter de groeiende behoefte aan inzicht in de kwaliteit: de groeiende informatiebehoefte bij beleggers en huurders, de informatie bij Altera zelf bij het opbouwen van een goede woningportefeuille en de behoefte om risico’s zoveel als mogelijk te mitigeren. Wat het laatste betreft ziet hij het achterblijven bij de regelgeving ten aanzien van duurzaamheid als één van de belangrijke risico’s. ‘Maar niet per se in negatieve zin. Door duurzaamheid nadrukkelijk mee te nemen krijg je een heel voorspelbare portefeuille en heb je uiteindelijk minder kapitaal nodig voor het beheer van de portefeuille.’

Living as a service

Wat de CEO van Altera betreft, worden data in de toekomst ook veel meer beschikbaar en ten dienste gesteld van huurders. Living as a service, om het maar eens eigentijds te zeggen. ‘Als verhuurder vraag je toch een behoorlijk bedrag. Bij een huur van 900 euro per maand heb je het over circa 11.000 euro per jaar. Ik vind het niet meer van deze tijd dat je huurders daar alleen maar onderdak voor biedt. Door inzet van data kun je er ook services aan koppelen en de tenant engagement versterken. Daarmee heb je dan gelijk een sterk verbeterde propositie als vastgoedbelegger/verhuurder.

Demografische ontwikkelingen

Data over kwaliteit helpen volgens Van der Bijl ook bij het doelgroepgericht werken, in het bijzonder richting senioren. ‘Het is belangrijk om het woonproduct daar op af te stemmen. De demografische ontwikkelingen laten dat zien; in 2040 is 1 op de 3 Nederlanders een senior. Daar moet je rekening mee houden. Dat betekent niet per se dat wij nu direct veel gaan investeren in nieuwe seniorenwoningen, maar met een goed beeld van de kwaliteit van je bezit weet je ook waar je eventueel een slag kunt maken in het combineren van wonen en zorg. Sommige complexen zijn prima geschikt voor de groep vitale ouderen die het allemaal zelf nog wel kunnen, elders zul je meer moeten bieden.’

In de uitgave van Vastgoedmarkt die op 22 november 2019 verschijnt, vindt u een verslag van de rondetafelsessie ‘Kwaliteit in Beeld’.

 

Reageer op dit artikel