nieuws

‘Elektrisch rijden in stadslogistiek in 2030 is praktisch mogelijk’

Data en technologie

Elektrisch rijden in stadslogistiek in 2030 is praktisch mogelijk. Maar dit vraagt wel om nieuwe inzichten en een gezamenlijk plan van aanpak van ondernemers, overheden en beheerders van het elektriciteitsnet omtrent investeringen, ruimtelijke organisatie en samenwerking voor elektrisch vrachtvervoer.

‘Elektrisch rijden in stadslogistiek in 2030 is praktisch mogelijk’

Dat meldt  Buck Consultants International op haar website.

In opdracht van de Topsector Logistiek heeft Buck Consultants International (BCI) samen met partners Districon, Panteia, Hogeschool van Amsterdam, TNO en CE Delft naar de eerste antwoorden gezocht om elektrisch vervoer voor stadslogistiek op grote schaal in te zetten in 2030. Een praktisch voorbeeld stond centraal: de effecten van een zero emissiezone voor de stadsdistributie in Amsterdam in 2030.  De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek luiden:

De kosten voor elektrisch goederentransport worden in de komende jaren concurrerend met het gebruik van diesel. De TCO (total cost of ownership) van elektrische bestelwagens is nu al bijna concurrerend met conventionele dieselvoertuigen. De aanschafkosten van de voertuigen zijn weliswaar hoger, maar de kosten voor de benodigde elektriciteit zijn lager dan de dieselkosten. De verwachting is ook dat de aanschafkosten van elektrische voertuigen door technologische ontwikkelingen en marktdynamiek snel lager zullen zijn. Belangrijkste vraag, vooral voor zware voertuigen en vrachtwagens, is waar het break even point ligt waarop investeringen in elektrische voertuigen voor de logistieke partijen interessant wordt.

E-laadstrategieën

De actieradius van elektrisch transport is afdoende, maar logistieke inrichting vereist wel slimme inpassing e-laadstrategieën. Op basis van de huidige logistieke profielen lijkt de benodigde actieradius en laadvermogen voor 90 procent van de ritten in de regio Amsterdam geen probleem te zijn. Maar elektrisch vervoer betekent voor de logistiek dienstverlener een transitie en vraagt om een andere manier van denken over de logistieke inrichting.

De uitdaging is dus vooral om ‘tijdig de benodigde laadinfrastructuur te realiseren’. Als publieke en private partijen de handen ineenslaan en met elkaar samenwerken lijkt het volgens de onderzoekers haalbaar om in 2030 het overgrote deel van de stadslogistiek in Amsterdam elektrisch af te wikkelen.

Aanbevelingen voor andere steden

De onderzoekers doen ook vijf aanbevelingen voor de andere Nederlandse steden:

1. Ieder stedelijk gebied kent een eigen specifieke inrichting van stadslogistiek. Daarom is het advies aan andere steden om te starten met een soortgelijke analyse voor het elektrisch afhandelen van stadslogistiek, waarbij dezelfde aanpak als voor Amsterdam gevolgd kan worden.

2. Voor bedrijventerreinen in en rondom steden raden de onderzoekers aan om een concreet plan uit te werken voor de ontwikkeling van elektrische wagenparken en private laadinfrastructuur. Dit dient te gebeuren als samenwerking tussen (georganiseerd) bedrijfsleven, parkmanagement, gemeente, netwerkbeheer, energieleverancier en aanbieders van laadinfrastructuur, en bij voorkeur in combinatie met organisatie van een PPS-constructie voor verduurzaming van het bedrijventerrein.

3. Gemeenten en provincies bevelen de onderzoekers aan om voor hun grondgebied een ruimtelijke laadstrategie voor stedelijke distributie uit te werken. Hiervoor is inzicht nodig in de behoefte en het gedrag van de logistieke sector. En een uitwerking van slimme oplossingen in de vorm van een implementatieplan.

4. In woonwijken lijkt een groot aantal publieke laadpunten nodig te zijn voor bestelwagens die daar ’s nachts parkeren. In de case Amsterdam zijn er bijvoorbeeld twee maal zoveel laadpunten nodig als dat er nu in Groot-Amsterdam aanwezig zijn. Dit vraagt om een goede ruimtelijke inpassing, inpassing in het parkeerbeleid en bij voorkeur slimme laadsystemen. Een ontwikkelplan op wijkniveau kan hier oplossingen bieden.

5. Bedrijven die afhankelijk zijn van frequente ritten naar binnenstedelijk gebied hebben een ontwikkelplan nodig voor het wagenpark en het logistiek netwerk. Dit begint met een goede analyse van de logistieke patronen. Daarna volgt de vertaling naar haalbare oplossingen voor de aankomende vijf jaar.

Reageer op dit artikel