nieuws

Standaard in de maak voor taxtatie duurzaamheid kantoren

Data en technologie

ING Real Estate Finance, de vastgoedfinancieringstak van ING, ontwikkelt samen met de tien grootste taxatiekantoren van Nederland een nieuw model dat de standaard moet worden om de duurzaamheid van kantoren te taxeren.

Standaard in de maak voor taxtatie duurzaamheid kantoren

In 2017 heeft ING in samenwerking met de Universiteit van Maastricht aangetoond dat een duurzaam kantoorpand 9 procent meer waard is en een 10 procent hogere huur genereert. ‘Als aangetoond wordt dat een duurzamer kantoorpand meer waard is, is dit een motivatie voor vastgoedeigenaren om in verduurzaming te investeren. Maar dan moet die duurzame waardecomponent wel getaxeerd kunnen worden’, zegt Peter Göbel, directeur ING Real Estate Finance. ‘Bij een inventarisatie onder de tien grootste taxateurs van commercieel vastgoed in Nederland bleek dat iedereen daar een andere methode voor gebruikt, die vaak neerkomt op enkel het vastleggen van kenmerken, zonder daar een waarde aan te koppelen. Dat is namelijk lastig, want er is geen standaard en vaak ontbreekt veel informatie. Dat komt doordat taxaties worden toegespitst op de wensen van de opdrachtgever.’

19 indicatoren

ING heeft daarom in samenwerking met Cushman & Wakefield, een van de grootste taxatiekantoren, een model ontwikkeld op basis van kenmerken die objectief beoordeeld en waargenomen kunnen worden. Het Duurzaamheidstaxatiemodel bestaat uit 19 objectieve duurzaamheidsindicatoren, met bijbehorende scores en weging. Er loopt nu een pilot waarbij de tien grootste taxatiebureaus ieder vijf taxaties uitvoeren volgens het nieuwe model, om op basis daarvan feedback te verzamelen om de definitieve standaard helpen bepalen. Deze taxaties worden uiterlijk juni terug verwacht. ‘Afgaande op de positieve respons tot nu toe kan het model kort daarna definitief gemaakt worden’, verwacht Göbel. ‘Vooralsnog gaat het om een taxatiemodel voor kantoorpanden, maar als deze fase is afgerond wordt het model verder ontwikkeld voor taxaties van winkels, bedrijfspanden en woningen.’

Breed draagvlak

Om draagvlak voor het nieuwe model te creëren en om feedback vanuit de markt te krijgen, heeft ING gesproken met (bestuurs)leden van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs en het Royal Institute of Chartered Surveyors en de Dutch Green Building Council (DGBC). Via de Nederlandse Vereniging van Banken zal ING de andere Nederlandse banken informeren en het Duurzaamheidstaxatiemodel en de achterliggende methodologie delen als het klaar is. Tot nu toe zijn de reacties positief en SBR Nexus neemt het model op in de vastgoedtaxonomie, oftewel de basis voor uitwisseling van data over vastgoed. Hierdoor is een consistente vastlegging van duurzaamheidsindicatoren gewaarborgd.

Energielabel C

ING heeft de afgelopen jaren diverse initiatieven ingezet om vastgoedeigenaren te ondersteunen en te motiveren om te gaan verduurzamen, zoals het aanbieden van een gratis verduurzamingsapp, gebouwscans en het aanbieden van een energierobot. Maar ook het niet (her)financieren van klanten met niet duurzame kantoorgebouwen. Verduurzaming van vastgoed heeft veel invloed op de doelstellingen voor CO2-reductie, want 40 procent van de uitstoot in Nederland komt voor rekening van de gebouwde omgeving. Vanaf 2023 moeten alle kantoren verplicht energielabel C hebben.

Reageer op dit artikel